Susținerea publică a tezei de doctor în științe geonomice a dnei Căpățină Lucia