Start concursului de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies)

Stimați studenți de la ciclul Licență, secția zi, și Masterat,

Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies) în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială) de un semestru la Universitatea Pedagogică „Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2020-2021.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pe suport de hârtie și digital la Decanatul Facultății Pedagogie– 24 decembrie 2020. Dosarul va fi pregătit în limba enleză.

Dosarul va cuprinde următoarele:

 1. Curriculum Vitae (Europass);
 2. Copia Buletinului;
 3. Copia pasaportului;
 4. Scrisoare de motivare care va specifica
 5. Domeniul (educație) și ciclul de studii;
 6. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;
 7. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului);
 8. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;
 9. Certificat care atestă reușita academică a pretendentului;
 10. Certificat care atestă statutul de student al pretendentului;
 11. Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B2);
 12. Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

 

Pentru alte detalii contactați responabilul pentru mobilități la emailul chiriaclilia@yahoo.com sau 7930257.