Stagieri la Universitatea Pedagogică din Cracovia – Polonia

În perioada 12-19 decembrie 2016, un grup de studenţi şi masteranzi de la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău a avut fericita ocazie să beneficieze de o stagiere la Universitatea Pedagogică din Cracovia – Polonia, organizată de dl. Norbert Pikuła, Directorul Institutului de Asistenţă Socială de la această universitate. De mai multă vreme între între cadrele didactice de la universitatea noastră şi Universitatea Pedagogică din Cracovia au fost stabilite relaţii de colaborare care se manifestă prin publicaţii comune, participări la conferinţe sau participarea în Consiliile Ştiinţifice de la revistele din Polonia şi de la noi.

Pe parcursul stagierii membrii delegaţiei de la universitatea noastră au avut ocazia să se familiarizeze cu condiţiile în care-şi desfăşoară studiile semenii lor  din Polonia, oportunităţile şi posibilităţile pe care le au în desfăşurarea activităţilor de studii. De asemenea, s-au întâlnit cu studenţii care participă la Programul Erasmus + şi care provin din diferite ţări europene. Schimbul de opinii a fost întărit şi de convingerea necesităţii stabilirii relaţiilor de colaborare cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii din diferite ţări pentru ca în viitor să se poată aplica la proiecte comune.

Am avut ocazia să participăm la deschiderea unui ospiciu pentru copii cu dezabilităţi, unde părinţii vor avea ocazia să-i aducă pentru un anumit termen. Ospiciu care impresionează prin gradul de înzestrare cu cele necesare.

În cadrul întâlnirii cu Rectorul Universităţii Pedagogice Kazimierz Karolczak a fost confirmată încrederea despre necesitatea continuării colaborării dintre universităţile noastre – colaborare reciproc avantajoasă şi aşa cum deja în acest domeniu am atins rezultate frumoase, în viitor aceasta poate fi amplificată şi consolidată.

Pe parcursul stagierii studenţii şi doctoranzii noştri au avut ocazia să viziteze locurile memorabile şi muzeele din Cracovia – Piaţa Centrală, oraşul vechi, Castelul regal de la Wawel ş.a. Gazdele ne-au pregătit mai multe surprize între care şi participarea la o seară de colinde, unde echipa moldovenească a avut şi ea ocazia să interpreteze câteva colinzi româneşti.

Conf. univ. dr. Valentin Constantinov, Şeful Catedrei Ştiinţe Sociale.