SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

FACULTATEA PEDAGOGIE

organizează

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL

dedicat aniversării 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE

 „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Chișinău

Republica Moldova

18-19 OCTOMBRIE 2019

Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în

Știinţele educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului.

Simpozionul ştiinţific are drept scop diseminarea experienţei  de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; sigurarea transpoziției didactice a modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; realizarea unui transfer al inovațiilor cercetării științifice actuale în practica educațională.

Dezbaterile științifice se vor axa pe 2 aspecte principale:

 • Învățământul general: tradiție și inovație.
 • Învățământul superior versus clasic și modern.

Materialele rezultative vor fi publicate în Culegerea materialelor simpozionului „PERSPECTIVELE EDUCAȚIEI POSTMODERNE”.

Cele mai valoroase materiale rezultative vor fi selectate de către Comitetul Științific și organizatoric pentru a fi publicate în Revista Științifică ACTA ET COMMENTATIONES, seria Științe ale Educației, Revistă inclusă în Registrul Revistelor Științifice din Republica Moldova la categoria C.

CERINȚE DE TEHNOREDACTARE ȘI PREZENTARE A ARTICOLELOR:

Varianta electronică a articolului se editează în Word și se va încadra în volumul de 5-10 pagini.

Articolul ştiinţific va include următoarele elemente principale:

 • Titlul (engleză, română);
 • informație autori (nume, prenume, afilierea);
 • rezumatul (engleză, română);
 • cuvintele-cheie;
 •  introducere;
 •  metode şi materiale aplicate (opțional);
 • rezultate obţinute şi discuţii (opțional);
 • concluzii;
 • referințe bibliografice.

TITLUL se scrie în limbile engleză şi de scriere a articolului, cu următorii parametri: cu majuscule, litere aldine (Bold), text centrat, font Times New Roman, dimensiune font 13.

Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autor se scriu din rând nou, centrat, urmat

de titlul științific și afilierea (instituţia în care activează autorul respectiv).

          Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi

redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se

vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și

dimensiunea fontului 11)

Textul articolului va fi redactat cu următorii parametri: font Times New Roman,

dimensiune font – 13, aliniere stânga-dreapta, spațiul între rânduri – 1,25, formatul foii – A4,

câmpurile paginii: sus, jos – 2 cm, stânga, dreapta – 2,25.

Figurile ( fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după

referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu

titlul centrat, fără Bold

Articolele se vor expedia la adresa electronică: conf.ped2019@gmail.com

          Locul evenimentului: Str. Ghenadie Iablocikin 5, Chișinău, Republica Moldova

IMPORTANT: Vă rugăm să completați Formularul de participare aici până la 20 iunie 2019, iar depunerea lucrărilor se poate face până la 02 septembrie 2019.

                                                       Taxa de participare:

 • Participare cu publicarea materialelor – 200 lei;
 • Participare fără publicarea materialelor – 50 lei;
 • Volumul simpozionului 120 lei;
 • Sunt scutiți de taxă autorii din străinătate și autorii, lucrările cărora vor fi selectate pentru publicare în Revista ACTA ET COMMENTATIONES.

Vă invităm în calitate de participant activ

Fiecare participant la Simpozion (autor/coautor) va primi la sfârşitul acţiunii diplomă de participare şi Revista sau Culegerea cu lucrările publicate.