Simpozionul Științific Internațional

La 18-19 octombrie, 2019 la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc

Simpozionul Științific Internațional dedicat aniversării a 40 de ani de activitate ai Facultății Pedagogie cu genericul:

TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE

organizat și desfășurat în contextul parteneriatelor cu:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea din București, România

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Universitatea din Craiova, România

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia

Institutul de Asistență Socială al Universității Pedagogice din Krakow, Polonia

 Universitatea din Ottawa, Canada

Universitatea de Stat din Kursk, Rusia

Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului din Kiev, Ucraina Universitatea Națională „Colegiul Chernihiv” în numele lui T. G. Șevcenko, Ucraina

Academia de Educație Continua din Herson,Ucraina

Colegiul Academic din Tel Aviv JAFFA, Israel.

În ședința plenară au luat cuvântul:

ȘOITU Laurențiu, dr., prof. univ. emerit, Iași, România

CONCEPȚIA DESPRE EDUCAȚIE ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE COPIL ÎN PROVERBE

PAȘCOV Alexandru, dr., prof. univ., Kursc, Rusia

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

TERENTIEVA Natalia, dr.hab., prof. univ., Cernigov, Ukraina

TRENDS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY

LUPU Ilie, dr. hab., prof. univ., UST

IMPACTUL DIDACTICII MATEMATICII ÎN PREGĂTIREA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ

BOTNARI Valentina, dr., prof. univ. interimar, UST

INTERCONEXIUNEA – PRINCIPIU SEMNIFICATIV ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICĂ, DE CITIRE ȘI SCRIERE LA ELEVII MICI

COLOMEISCHI Aurora-Adina, dr., conf. univ., Suceava, România

PROMOTING MENTAL HEALTH THROUGH CURRICULUM DEVELOPMENT – AN OPPORTUNITY OF EUROPEAN PARTENERSHIP

CHAȘOVSCHI Carmen, dr.,conf. univ., Suceava, România

CERCETARE EXPLUATORIE PRIVIND ETICA MUNCII. ABORDARE COMPARATIVĂ ÎNTRE STUDENȚII DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

ANTOCI Diana, dr., conf. univ., UST

FORMATION OF VALUES IN THE EDUCATION SYSTEM: CONSTRUCTIVIST PARA

În cadrul Simpozionului au activat Atelierele:

Învățământul general: tradiție și inovație.

Grupuri de lucru:

1.1. Învățământul preșcolar;

1.2. Învățământul primar;

1.3. Învățământul gimnazial și liceal.

Învățământul superior: clasic și modern.