Simpozionul Internațional – „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”

Simpozionul Internațional – „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective” La 05 mai 2018, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a găzduit un grup de 51 profesori de geografie din județul Neamț, România, aflați în cadrul Ediției a XXIV a Simpozionului Internațional „Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective”.

Tematica simpozionului din anul curent a fost „Studii geografice prin aplicații de teren”. Simpozionul a derulat cu succes grație implicării Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspectoratului Școlar județean Neamț, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol. Cuvânt de salut în deschiderea lucrărilor simpozionului au prezentat Decanul Facultății Geografie (UST), dr., conf. univ. ION MIRONOV, Președinta Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț, Inspector școlar de geografie, prof. SAVA CAMELIA NINA, Șeful Centrului de formare profesională continuă a UST dr., conf. univ. VIOREL BOCANCEA, precum și câțiva membri ai Comitetului de organizare al evenimentului: prof. IRINA PĂTRĂUCEANU (Colegiul de Educație Fizică din Piatra Neamț), dr., conf. univ. ANATOLIE PUȚUNTICĂ (Facultatea Geografie UST, Chișinău), dr., conf. univ. VASILE BUDUI (Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava).

Tuturor participanților le-au fost decernate diplome de participare. În scopul mențienerii relațiilor de colaborare a fost semnat Acordul de Parteneriat între Societatea de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț și Facultatea Geografie, UST.