Semnarea Acordului de parteneriat între UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL şi A.O. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La data de 09 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut o loc întrevedere cu membrii echipei de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, scopul căreia a constat în discutarea și semnarea Acordului de parteneriat încheiat între UST și CE PRO DIDACTICA în următorii 3 ani de derulare a proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, dar și identificarea spațiului pentru viitorul Centru de resurse didactice în Educația interculturală, care va fi dotat și inaugurat cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția.

Prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU, Rectorul Universității de Stat din Tiraspol, a apreciat inițiativa dată, subliniind mai multe aspecte ale necesității de abordare inovativă a procesului educațional, în general, și ale educației interculturale, în particular, pornind de la contextul multicultural specific în care activează și vor activa actualele și viitoarele cadre didactice.

Membrii proiectului prezenți la eveniment – conf. univ., dr. Diana ANTOCI, Prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale și conf. univ., dr. Valentina MÎSLIȚCHI, coordonator local al proiectului – au manifestat deschidere și interes pentru conlucrarea demarată în vederea promovării și dezvoltării educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, au evidențiat și apreciat implicarea în proiect a cadrelor didactice universitare de la facultățile: Pedagogie, Filologie, Geografie.

Acordul de parteneriat prevede consolidarea performanțelor cadrelor didactice și manageriale universitare în domeniul EIC prin organizarea programelor de formare în domeniul planificării strategice și dezvoltării curriculare; asistență în revizuirea curriculumului universitar modular la Didactica disciplinelor de la Facultățile de Științe ale Educației din perspectiva EIC, actualizarea documentelor de dezvoltare strategică și elaborarea produselor curriculare, a materialelor didactice de predare-învățare-evaluare pentru disciplinele socioumaniste din perspectiva EIC.

Felicităm echipa de proiect, dorim succes tuturor participanților și sperăm la cooperări utile, relevante și constructive pentru toți beneficiarii proiectului.