Semnarea acordului de cooperare științifică și didactică dintre Universitatea Pedagogică din Krakow și Universitatea de Stat din Tiraspol

Foto: https://www.up.krakow.pl/

Acordul de cooperare oferă posibilități de a obține duble diplome universitare, de a efectua  cercetări comune, cursuri și prelegeri, de a realiza stagii de mobilitate academică și de cercetare a studenților și a cadrelor didactice inclisiv în cadrul programului internațional Erasmus +.

În contextul cooperării reciproce vor fi organizate seminare, ateliere și conferințe, precum și schimb de informații și publicarea în comun accord a publicațiilor științifice.

Întâlnirea bilaterală, în cadrul căreia a fost semnat acordul, a avut loc la Universitatea Pedagogică din Krakow. La întâlnire au participat: din partea Universității din Krakow – Rectorul Universității Pedagogice prof., dr. hab. Piotr Borek, Prorectorul pentru Educație și Dezvoltare dr. hab. Robert Stawarz și Directorul Institutului de Afaceri Sociale al Universității Pedagogice prof., dr hab. Norbert Pikuła, iar din partea Universității de Stat din Tiraspol – Directorul Centrului de Cultură și Istorie Poloneză din cadrul Universității din Chișinău prof., dr hab. Valentin Constantinov și Decanul Facultății Pedagogice, Universitatea de Stat din Tiraspol dr. Tamara Muntianu.

Cooperarea științifică între universități a început în 2017, iar unul dintre efectele sale a fost, printre altele, munca comună a tinerilor cercetători de la Școala Doctorală a Universității de Stat din Tiraspol și  de la Universitatea Pedagogică din Krakow, în urma careia au fost publicate articole științifice în culegerea „Areas of scientific research among young academics”.