Seminarul științifico-didactic, dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, s-a desfășurat în cadrul Facultății de Geografie, UST

La data de 16 aprilie 2021, în cadrul Facultății de Geografie s-a desfășurat Seminarul științifico-didactic Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice, dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie.

Seminarul ştiinţifico-didactic a fost organizat în două secțiuni: prima parte a fost dedicată amintirilor, gândurilor, reflecțiilor cu referire la activitatea geografului Sezont CIUBARĂ, iar partea a doua a fost dedicată comunicărilor științifico-didactice.

Aducem sincere mulțumiri dlui EFROS Vasile, prof.univ. de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; dlui SOCHIRCĂ Vitalie, conf. univ., dr., USM; dlui BOBOC Nicolae, conf. univ., dr., Institutul de Ecologie și Geografie; dlui SAINSUS Valeriu, conf. univ. dr., ASEM pentru gândurile și reflecțiile dedicate geografului, colegului, profesorului, cercetătorului, Omului Sezont CIUBARĂ.

Sezont CIUBARĂ a activat în cadrul Facultății de Geografie în perioada 1971-1997. În 1975-1977 a deținut funcția de prodecan al Facultății de Geografie. În anul 1979 susține teza de doctor în geografie în cadrul Universității de Stat din Moscova „M. Lomonosov”, cu tema Problemele dezvoltării și amplasării metalurgiei neferoaselor în Africa. Tot în acest an este reales în funcția de lector superior la catedră. În anul 1981 este ales în funcția de șef de catedră, iar în 1988 obține titlul de conferențiar universitar. În această perioadă Sezont Ciubară elaborează indicații metodice la unitățile de curs: Geografia economică a țărilor de peste hotare; Bazele producției industriale. Bucurându-se de un respect deosebit din partea colegilor, Sezont CIUBARĂ a fost ales în funcția de decan al Facultății de Geografie, pe care a deținut-o în anii 1987-1992 – perioada cea mai instabilă din spațiul transnistrean al Republicii Moldova, iar din anul 1992 a devenit șef al catedrei Geografie Umană și Economică, pe care a condus-o până la trecerea sa în neființă. Vastele cunoștințe și munca de cercetare au fost materializate în numeroase lucrări științifice și didactice. S-a dovedit a fi deosebit de prodigios, mai ales în ultimii ani de viață, când a reușit să realizeze primele lucrări de geografie umană în limba română editată în Basarabia: Geografia umană şi economică generală a lumii  (1995), Geografia umană şi economică a lumii (1996) – destinate studenților, dar şi manualele școlare: Geografia umană şi economică generală, în calitate de manual experimental pentru clasa a VIII-a (1997), (lucrările sus-menționate având şi coautori), Geografia umană și economică a lumii, manual pentru clasa a 11-a de liceu (în limbile română și rusă), apărut la sfârșitul anului 1997, după moartea autorului.

La seminar au participat peste 90 de persoane, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar din Republica Moldova și România. Comunicările ştiinţifico-didactice vor fi publicate în volumul Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie.

Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților la acest eveniment!