Seminar de informare ANACIP

Seminar de informare privind evaluarea în scopul autorizării și acreditării de către ANACIP

La 15 iunie 2016 în sala Senatului Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat un Seminar de informare cu privire la procesul de evaluare externă a programelor și instituțiilor din învățămîntul profesional. În cadrul acestei întruniri metodologice, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității din Învățămîntul Profesional din Republica Moldova, dnul doctor, conferențiar universitar Andrei Chiciuc a informat Consiliul Administrativ, membrii Departanemtului Managementul Procesului de Instruire și Asigurare a Calității și reprezentanții colectivului didactico-științific al UST despre rolul și planurile de viitor ale ANACIP, a prezentat Metodologia de evaluare în scop de acreditare a programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt din Republica Moldova.

După prezentatea urmat o rundă de întrebări și răspunsuri referitoare la standardele, criteriile și indicatorii de evaluare, mecanismul de realizare a procedurilor de evaluare și deciziile ANACIP în diferite situații. Discuțiile s-au axat și pe conținutul raportului de evaluare, la selectarea membrilor evaluatori, perioadele de evaluare, condițiile și cerințele față de rapoartele de evaluare în scopul autorizării.

Consiliul Administrativ al UST aduce mulțumiri Președintelui ANACIP, dlui dr., conf., univ. Andrei Chiciuc pentru receptivitatea în vederea organizării acestei sesiuni în cadrul instituției noastre, care are o contribuție esențială pentru dezvoltarea învățămîntului superior din Republica Moldova.

Secvențe de lucru în cadrul seminarului de informare: