Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02

Pe data de 26 august 2016, ora 11:00,

la Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 206), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02 – Didactica Informaticii în cadrul căreia dna Angela GLOBA va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02 – Didactica Informaticii cu titlul: „ABORDĂRI METODICE PRIVIND IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A DISCIPLINEI UNIVERSITARE „TEHNICI DE PROGRAMARE””.

Conducător ştiinţific – dl Liubomir CHIRIAC, doctor habilitat, profesor universitar.26