Ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc privind examinarea tezei de doctor habilitat

AVIZ
ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL

DATA: 22 octombrie 2021
ORA:  1300
LOCAȚIA: sala 108, Blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol; on-line: Platforma Skype, SSP_UST_DH_1 https://join.skype.com/AcL4bVSUcMo6

Pe data de 22 octombrie 2021, ora 1300,  în Universitatea de Stat din Tiraspol, sala 108, Blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, Chișinău și on-line: Platforma Skype, SSP_UST_DH_1 https://join.skype.com/AcL4bVSUcMo6, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil ad-hoc din cadrul UST.

 Ordinea de zi:

Examinarea tezei de doctor habilitat în științe ale educației a doamnei Diana ANTOCI, dr., conf. univ., cu tema „TEORIA ȘI METODOLOGIA FORMĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE LA ADOLESCENȚI ȘI TINERI”, Specialitatea 531.01.Teoria generală a educației.

Experți:

  1. BOROZAN Maia, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol.
  2. ANDRIȚCHI Viorica, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol.
  3. ȘLEAHTIȚCHI Mihail, dr. hab. în psihologie, dr. în pedagogie, prof. univ., Academia de Administrare Publică.
  4. GAGIM Ion, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
  5. PATRAȘCU Dumitru, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
  6. PANICO Vasile, dr. în pedagogie, prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol.

Preşedintele Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Secretarul științific al Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc: MÎSLIȚCHI Valentina, dr. în pedagogie, conf. univ.