ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri, 17 mai 2019, ora 14 00,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată  teza de doctor în științe pedagogice a dnului JARAMNA RAID, cu tema: TRANZIȚIA DE LA CICLUL PRIMAR LA CICLUL GIMNAZIAL ȘI INFLUENȚA ASUPRA SUCCESULUI ȘCOLAR, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol