ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Miercuri, 08 mai 2019 , ora 14 00 ,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată  teza de doctor în științe pedagogice a dnei MUNTEANU Tamara, cu tema: FORMAREA ATITUDINILOR MORALE LA COPII ÎN CADRUL FAMILIEI, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol.