ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri,  18 ianuarie 2019, ora 14 00,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei NOUR Alexandra,cu tema: BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂŢARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ PRIN INDIVIDUALIZAREA ŞI DIFERENŢIEREA INSTRUIRII, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol.