ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Joi, 25 iunie 2020, ora 1400,  în şedinţa online a Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a doamnei DUMINICĂ Stella cu tema: FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR, Specialitatea 532.01. Didactica preșcolară,

conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Ședința se va desfășura online, Platforma Skype,

SSP_UST https://join.skype.com/cxPn8kjX0hnV