ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

VINERI, 20 decembrie 2019, ora 1400,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei KAKOON Katy cu tema: FORMAREA MOTIVAȚIEI DE ÎNVĂȚARE A ELEVILOR CU RISC DE ABANDON PRIN EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII DIDACTICE, Specialitatea 531.01.Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol.