ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Marți, 01 octombrie 2019, ora 14:00 , în şedinţa Seminarului Științific de
Profil
 din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie
generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei MIHĂILESCU Natalia cu tema: MANAGEMENTUL ETICII ÎN INSTITUȚIA ȘCOLARĂ, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5,
Universitatea de Stat din Tiraspol.