ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

În virtutea circumstanțelor recent create, ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) privind examinarea tezei de doctor în științe pedagogice a dnului JARAMNA RAID, cu tema: TRANZIȚIA DE LA CICLUL PRIMAR LA CICLUL GIMNAZIAL ȘI INFLUENȚA ASUPRA SUCCESULUI ȘCOLAR, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, se transferă din data de 17 mai 2019, ora 1400  în data de 14 iunie 2019, ora 1400.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol.