Ședința Consiliului Științific al UST

La 14 decembrie 2017, în cadrul UST, a avut loc ședința Consiliului Științific al UST în cadrul căreia au fost audiate, examinate și aprobate rapoartele științifice ale proiectelor instituționale și pentru tinerii cercetători. La ședință au participat doamna Maria Nedealcov, membru corespondent al AȘM, dr. hab. în geografie, director al Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM, președintele Comisiei de evaluare a rapoartelor științifice; domnul Alexandru Șubă, dr. hab. în științe fizico-matematice, membrul Comisiei de evaluare a rapoartelor științifice; doamna Adelina Dodon, dr. în tehnică, Secretar Științific General al secției Științe naturale și exacte, Inga Sîrbu, dr. în filologie, reprezentant al Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare a AȘM.

Directorii celor șase proiecte instituționale și unul pentru tineri cercetători au prezentat rapoartele anuale privind realizarea obiectivelor proiectelor. În urma dezbaterilor pe marginea rapoartelor au fost înaintate unele propuneri de sporire a calității cercetări, completării bazei materiale pentru investigație, creșterea numărului de publicații în reviste internaționale cotate și naționale recenzate și activizarea participării cercetătorilor la forurile științifice. Rapoartele au fost aprobate și propuse pentru a fi prezentate Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare pentru evaluare.