SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia

Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00

Tema tezeiManagementul eticii în instituția școlară

 Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației

Data:  30.01.2020,  ora 140

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate pe pagina web și în biblioteca Universității de Stat din Tiraspol, precum și pe pagina web a ANACEC.