Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe ale educației a dnei Diana Antoci

ANUNȚ

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe ale educației Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri

Candidat: ANTOCI Diana, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației
Data susținerii: 24 martie 2022
Ora: 12.00
Locația: Universitatea de Stat din Tiraspol,
Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, blocul 1,  Sala Senatului

 

Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/zkk-msyg-bnp

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctor habilitat:

  1. Maia BOROZAN, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău
  2. Viorica GORAȘ-POSTICĂ, secretar științific, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
  3. Victoria COJOCARU, membru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău
  4. Laurențiu ȘOITU, recenzent oficial, doctor în științe ale educației, profesor universitar emerit, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
  5. Nicolae SILISTRARU, recenzent oficial, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău
  6. Mihail ȘLEAHTIȚCHI, recenzent oficial, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, Academia de Administrare Publică, Chișinău
  7. Ion GAGIM, recenzent oficial, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

Teza de doctor habilitat în științe ale educației și rezumatul tezei de doctor habilitat în limbile română și engleză pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Avizele și comentariile la teza de doctor habilitat în științe ale educației și rezumatele tezei de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică: antoci.diana@ust.md