Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice

Rezultatele
concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice anunțat la 15.04.2022 de Universitatea de Stat din Tiraspol

În baza deciziei Senatului UST din 21.06.2022, proces-verbal nr.11, au fost validate rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice:

Subdiviziune: Funcția Cadre didactice
    1. Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar conferențiar universitar
 • Silvia GOLUBIȚCHI
 • Lilia CEBAN
    2. Catedra Limba şi Literatura Română: conferențiar universitar
 • Lucia URSU,
 • Natalia STRĂJESCU
    3. Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale conferențiar universitar
 • Angela GLOBA
 • Natalia LUPAȘCO
    4. Catedra Chimie conferențiar universitar
 • Diana CHIȘCA
    5. Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: asistent universitar
 • Albina SCUTARU
    6. Catedrei Limbi şi Literaturi Străine: asistent universitar
 • Tatiana CIORBĂ,
 • Lilia CONSTANTINOV,
 • Vera ZDRAGUȘ
 • Tatiana ARPENTII
    7. Catedra Geografie Generală: asistent universitar
 • Vitalie DILAN
    8. Catedra Biologie Vegetală asistent universitar
 • Daniela PLĂCINTA
    9. Catedra Biologie Animală asistent universitar
 • Ana ȚIGĂNAȘ