Rezoluția Seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Rezoluția Seminarului științifico-metodic

Elevul de azi – Studentul de mâine
25 și 27 mai 2021

În zilele de 25 și 27 mai 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chişinău), Facultatea de Filologie, s-a desfășurat seminarul științifico-metodic cu genericul  Elevul de azi – Studentul de mâine, Ediția I. La seminar au participat circa 70 de persoane.

Pe 25 mai 2021, gazdă a fost Catedra de Limbi și Literaturi Străine a Facultății de Filologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, care a organizat un workshop cu elevii instituțiilor pre-universitare, în colaborare cu Asociația de Cercetare în Educație, filiala Cracovia, și Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia la care au participat profesorii și studenții facultății Filologie, UST.

In cadrul workshopului Sketch-noting and Visual Thinking un grup de liceeni din Polonia au prezentat rezultatele proiectul de cercetare Learning Don’t Hz Me.

Tinerii cercetători au demonstrat că desenul este o strategie de codificare eficientă și fiabilă, mult superioară scrierii. Beneficiile desenului nu depind de nivelul artistic al elevilor/studenților, sugerând că această strategie ar putea funcționa pentru fiecare student în parte, poate spori performanța și oferi un impuls semnificativ capacității studenților de a memora și a-și aminti ceea ce învață.

Raportorii speciali au fost:

  • Jagielska Alicja, Bronkowska Kinga and Garbacz Helena (Liceul Catolic Sfânta Familie din Nazaret, Cracovia);
  • Bielówka Mateusz (Liceul nr. 1 Bartłomiej Nowodoworski, Cracovia).

Raportorii au fost susținuti de un grup de liceeni polonezi, în număr de 10 persoane. La eveniment au participat profesorii-conducători al proiectului, studenții UST și elevii din instituțiile pre-universitare din țară precum LT. Mihai Viteazul or. Chisinau și LT.Adrian Păunescu, s. Căzănești, r-nul Telenești. De asemenea, am fost onorați cu prezența dnei Joana Lukasik, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea Pedagogică din Cracovia.

Pe 27 mai 2021, în cadrul seminarului Elevul de azi – Studentul de mâine, organizat de Catedra Limba și Literatura Română a Facultății de Filologie, elevii Liceului Teoretic Andrei Straistă din or. Anenii Noi au prezentat Proiecte de cercetare la disciplina de studiu Limba și Literatura Română (proiecte cu caracter interdisciplinar).

Aceste proiecte  se deosebesc de celelalte tipuri prin faptul că se referă la sufletul uman, la emoție, iar tematica proiectelor vizează explorarea naturii umane.

Printre beneficiile implementării unui proiect de cercetare menționăm:

  • Oferă posibilitatea de a îmbina învățarea formală cu cea informală;
  • Ajută la conștientizarea faptului că știința este utilă societății și individului;
  • Promovează rezolvarea problemelor prin cercetare;
  • Oferă posibilitatea abordării temelor în context interdisciplinar;
  • Formează deprinderi de cercetare utile pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
  • Asigură continuitate în sistemul de învățământ.

Proiectul de cercetare are 2 finalități:

a) Studiu științific (în plan teoretic), bazat pe o temă/problemă;
b) Produs concret (în plan practic), care reflectă înțelegerea și aplicarea reperelor teoretice descoperite și descrise în studiul științific.

Printre produsele elaborate de elevi menționăm: pliantul informativ, revistă, rebus, video poezie, poster, calendar, benzi desenate, cărți de vizită, harta literară (care poate fi accesată pe următorul link: https://view.genial.ly/60a180a38a26560d09659f73/interactive-image-harta-turistica-literara).

Munca elevilor a reflectat o adevărată revelație a învățării. Datorită acestor proiecte elevii au demonstrat că nu doar știu ce să facă în diverse situații de viață, dar pot să facă ceea ce cunosc.

Aducem sincere mulțumiri Echipei Facultății de FILOLOGIE pentru oportunitatea de a împărtăși din munca elevilor și a cadrelor didactice! Această experiență apropie elevii de studiile universitare și deschide noi orizonturi de afirmare.

Natalia Morari, profesoară de Limbă și Literatură Română, director-adjunct, LT Andrei Straistă, Anenii Noi