Rezoluția Seminarului metodologic “Cercetarea și inovarea educației”, Ediția I-a

REZOLUȚIA
SEMINARULUI METODOLOGIC
CERCETAREA ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI
Ediția I-a
OPORTUNITĂȚI PRIVIND INOVAREA EDUCAȚIEI
DIN PERSPECTIVA CERCETĂRILOR PEDAGOGICE
14 aprilie, 2022

Participanți: circa 175, manageri ai instituțiilor de învățământ general, cercetători științifici, doctoranzi, cadre didactice universitare.

Scopul evenimentului: sensibilizarea managerilor instituțiilor de învățământ general privind oportunitățile de implementare a inovațiilor pedagogice.

Ședința plenară a fost moderată de către Prof. univ., Eduard Coropceanu, Rector al UST, care a formulat oportunități manageriale de promovare a inovațiilor pedagogice în învățățământul general.

  • Din perspectiva conceptuală și normativă, univ., dr. hab., Viorica Andrițchi a abordat științific problema managementului cercetărilor pedagogice aplicative la nivelul instituției de învățământ general.
  • Relevanța formării profesionale continue a cadrelor didactice pentru inovarea educației în învățățământul general a constituit genericul discursului d Aliona Afanas.
  • Originale idei privind managementul inovării educației în procesul de formare profesională continuă a managerilor școlari au fost avansate de către Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, , director, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza din Chișinău.
  • Un model de transfer al inovației pedagogice în învățământul superior a fost descris de către Dr. hab., conf. univ., Diana Antoci, prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale.
  • Barierele în transferul de inovații pedagogice, identificate experimental au constituit genericul discursului Aureliei Balan, director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți, doctorandă a UST.
  • Bune practici privind cercetarea și transferul de inovații pedagogice în programele de formare profesională a cadrelor didactice au fost prezentate de către , lect. univ., USARB, Aurelia Bețivu.

În sinteză, prin comunicările sale, participanții la evenimentul științific au conștientizat necesitatea imperativă a valorificării oportunităților instituționale de implementare a inovațiilor pedagogice, asumându-și responsabilitatea pentru promovarea culturii cercetării în învățământul general.

14.04.2022