Rezoluția Seminarului Internațional al Doctoranzilor Studiile superioare de doctorat, ciclul III: performanțe, probleme, perspective de dezvoltare

REZOLUȚIA

Seminarului Internațional al Doctoranzilor
Studiile superioare de doctorat, ciclul III: performanțe, probleme, perspective de dezvoltare
realizat în cadrul Școlii Doctorale „Ştiinţe ale Educaţiei”
a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul,
și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
în parteneriat cu Academia de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina),
la 13 aprilie, 2021

Participanți: prorectori, decani, directori ai școlilor doctorale, conducători științifici, cadre științifico-didactice, doctoranzii Școlii Doctorale „Ştiinţe ale Educaţiei” și a Academiei de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina).

Scopul Seminarului Internațional: schimbul de bune practici în domeniul managementului studiilor de doctorat, ciclul III.

Seminarul s-a desfășurat online, pe platforma Zoom meeting.

Limba de comunicare: limba engleză, limba rusă, limba ucraineană.

Seminarul a fost moderat de către Dna Antoci D., dr., conf.univ., prorector al UST și dna Jorova I., dr., prim-prorector al Academiei de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina).

Seminarul s-a desfășurat în cheia principiului centrării pe student/doctorand. Întreaga activitate a urmărit identificarea soluțiilor pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare profesională ale doctoranzilor, pentru asigurarea calității și a relevanței studiilor de doctorat.

În cadrul seminarului doctoranzii au realizat un schimb de opinii cu referire la sistemul motivațional pentru promovarea studiilor de doctorat, problematica temelor de cercetare, specificul studiilor de doctorat în fiecare țară, au evidențiat cele mai semnificative activități, care au contribuit la dezvoltarea temeinică a competențelor investigaționale.

A urmat un schimb de bune practici între responsabilii de management al studiilor de doctorat privind buna organizare și monitorizare a calității studiilor, oferta curriculară, formele de evaluare, particularitățile autonomiei academice, sistemul de asigurare a calității, direcțiile de dezvoltare strategică a Școlilor de Doctorat.

Recunoscând interesul bilateral în dezvoltarea colaborării dintre Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei și Academia de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina),

Luând în considerare dorinţa părților de a asigura caracterul durabil al parteneriatului,

Exprimând dorinţa părților de a extinde traseul relaţiilor parteneriale dintre Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” și Academia de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina) în sensul asigurării calității și relevanței studiilor de doctorat,

Au convenit asupra Portofoliului Activităților de Colaborare, printre cele mai semnificative fiind:

  • promovarea mobilității academice bilaterale a doctoranzilor;
  • promovarea stagiilor de dezvoltare profesională a conducătorilor de doctorat în domeniul coordonării cu succes a tezelor de doctorat;
  • colaborarea bilaterală în cadrul proiectelor internaționale în derulare, elaborarea unor noi proiecte de cercetare în parteneriat;
  • organizarea în comun a manifestațiilor științifice (conferințe, mese rotunde, ateliere);
  • invitarea colaboratorilor / cadrelor științifico-didactice pentru realizarea unor cursuri relevante în cadrul studiilor de doctorat în instituția-parteneră;
  • coordonarea tezelor de doctorat în cotutelă, cu tematici orientate spre soluționarea problemelor reale ale societății din perspectivă inter- și transdisciplinară.

S-a convenit asupra următoarelor principii de colaborare: Beneficiu reciproc; Schimb de bune practici și resurse în beneficiul reciproc; Contribuție multidimensională reciprocă la dezvoltarea profesională a actorilor-cheie a studiilor de doctorat.

Părţile şi-au asumat responsabilitatea pentru asigurarea eficienței și durabilității parteneriatului dintre Universitatea de Stat din Tiraspol și Academia de Învățământ Continuu din Herson (Ucraina).