Rezoluția Seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al Didacticii biologiei în Republica Moldova”, 27 mai 2022

La data de 27 mai 2022, în cadrul Catedrei Biologie animală, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chișinău), s-a desfășurat seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al Didacticii biologiei în Republica Moldova”. La seminar au participat circa 50 de persoane. La eveniment au participat studenții UST și cadrele didactice din învățământul general și universitar, invitați din alte instituții de învățământ superior și de cercetare cu care a colaborat  P. Pulbere.

Raportorii evenimentului au fost:

Lora Moșanu-Șupac, doctor, conferențiar universitar – Pavel Pulbere – profesor, manager  prin vocație și exemplu de bonomie; Aurelia CRIVOI, dr. hab., prof. univ., USM – Pavel Pulbere – patriot al neamului; Valentina CECHINĂ, dr., conf. cerc., Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie – Contribuția doctorului în biologie, conferențiarului universitar Pavel Pulbere în dezvoltarea Fiziologiei omului și animalelor în Republica Moldova; Nina LIOGCHII, dr., conf. univ., Institutul de Ecologie și Geografie – Profesorul trăiește prin discipolii săi; Pavel PÎNZARU, dr., conf. cerc., cercetător științific superior, Grădina Botanică Națională (Institut) Alexandru Ciubotaru – Pavel Pulbere un om erudit și pedagog cu vocație; Odetta ȚÎGANAȘ, dr., conf. univ., IPLT Spiru Haret – Abordări metodologice în predarea biologiei; Grigore ANDREI, șeful arhivei AȘM, masterand UST – Amintiri despre Pavel Pulbere.

În discursul lor vorbitorii au reactualizat activitatea de predare, cercetare și manager a dlui Pavel Pulbere, care a fost unul din profesorii facultății care și până în prezent îi duce faima și prin lucrările și exemplul dlui sunt educați generații noi de studenți. A contribuit la educarea și pregătirea a peste 20 000 de specialiști în domeniul biologiei, în același timp fiind un prieten al cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare cărora le acorda ajutor metodic în predarea disciplinelor biologice. A fost mai mulți ani membru al Comitetului Olimpic Național la Biologie, Președinte al Comisiei de Atestare a cadrelor didactice preuniversitare în scopul conferirii gradelor didactice. A avut o mare grijă de discipolii săi, pe care i-a îndrumat în lumea miraculoasă a științei și le-a fost un exemplu de bun profesor și bonomie în general.

În discuții a fost înalt apreciată activitatea dlui profesor P. Pubere atât în plan metodico-didactic cât și științific și managerial. Seminarul științific a decis:

  1. A continua buna experiență și tradiție a facultății Biologie și chimie de cinstire a înaintașilor facultății.
  2. A promova metodele de predare-învățare-evaluare eficiente utilizate de către P. Pulbere, precum și alți profesori care au activat în facultate și au adus contribuții substanțiale la pregătirea cadrelor.
  3. În cadrul zilelor științei și sărbătoririi zilei profesionale a aduce omagii veteranilor facultății, persoanelor care au activat în facultate și au obținut rezultate remarcabile în pregătirea cadrelor de înaltă calificare.
  4. În cadrul primei ore de Fiziologie umană, în istoricul dezvoltării fiziologiei, la profilurile biologice a face referire la datele din biografia și activitatea științifică a dlui P. Pulbere, utilizând materialele Seminarului științific național „Pavel Pulbere – promotor al Didacticii biologiei în Republica Moldova”.