Rezoluția Masei rotunde cu participarea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general și superior cu tema “Teaching Approaches in Developing Learner’s Autonomy”, 15 aprilie, 2022

Pe data de 15 aprilie 2022 în cadrul Facultății de Filologie a avut loc masa rotundă de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare științifico-metodică la care au participat cadrele didactice din instituțiile de învățământ general și superior Teaching Approaches in Developing Learner’s Autonomy. La seminar au participat circa 37 de persoane.

Beneficiarii evenimentului au fost profesorii din învățământul general și superior și discipolii acestora.

Masa rotundă a fost dedicată prezentării produselor educaționale elaborate în cadrul proiectului The Development of the Autonomy within Teacher-Student Partnership in Teaching English, Pedagogical Approaches coordonat de către Universitatea de Stat din Tiraspol și META (Asociația profesorilor de limbă engleză din Moldova) în parteneriat cu școlile naționale.

Raportorii speciali au fost:

  1. Burea Svetlana, conf. univ., dr., UST, coordonatoarea proiectului “ The Development of the Autonomy within Teacher-student Partnership and Language skills in Teaching English, Pedagogical ApproachesAspecte metodologice ale implementării proiectului „Dezvoltarea autonomiei prin parteneriatului profesor-elev în predarea limbii engleze, abordări pedagogice”
  2. Taulean Micaela, conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra Filologia Engleză și Germană. Considerații cu privire la importanța dezvoltării autonomiei elevului în procesul de predare-învățare în școala generală.
  3. Popa Natalia, prof. limba engleză, IPLT “Columna”, Chișinău. Prezentarea rapoartelor de implementare a proiectului și a rezultatelor obținute.
  4. Ivanuța Natalia, prof. limba engleză, școala vocațională nr.6, Chișinău. Prezentarea rapoartelor de implementare a proiectului și a rezultatelor obținute.
  5. Ababii Anastasia, Pavlova Ecaterina, prof. limba engleză, IPLT „Lucian Blaga”, Tiraspol. Prezentarea rapoartelor de implementare a proiectului și a rezultatelor obținute.

Activitatea data a fost importantă prin identificarea și elaborarea strategiilor de formare a autonomiei elevilor în predarea limbii engleze fondate în baza aspectelor teoretice și validarea lor prin prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor desfășurate de către profesorii raportori.