Rezoluţia Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția IX-a, organizată la 19-20 martie 2022

REZOLUŢIA

Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”, ediția IX-a,

organizată la 19-20 martie 2022 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La 19-20 martie 2022, în cadrul Facultății Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (Republica Moldova, Chișinău, str. Drumul Viilor 26A) a avut loc a IX-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialiști în Științe ale Educației, Științe ale Naturii (Biologie, Chimie, Geografie, Fizică) și fortificării relațiilor de parteneriat între instituțiile de învățământ superior și general, precum și institutele de cercetare.

Conferința a avut drept scop de a crea un mediu de discuție pentru promovarea celor mai performante tehnologii educaționale, rezultate ale cercetărilor științifice, susținerea ideilor inovative și a tinerelor talente în domeniu.

La Conferință au participat peste 600 de participanți din Republica Moldova, România, Germania și Ukraina. Au fost prezentate comunicări în baza experienței didactice, rapoarte științifice în baza cercetărilor realizate, care au fost abordate în ședința în plen și cele 5 secții:

  1. TENDINȚE ACTUALE ALE DIDACTICII (ȘTIINȚELE VIEȚII). Moderatori: Diana COSCODAN, dr., conf. univ., Eugenia CHIRIAC, dr., conf. univ.
  2. TENDINȚE ACTUALE ALE DIDACTICII (ȘTIINȚE EXACTE). Moderatori: Sergiu CODREANU, dr., lector univ., Nadejda CAZACIOC, drd., asistent. univ.
  3. REALIZĂRI ACTUALE ALE CHIMIEI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI. Moderatori: Ion ARSENE, dr., conf. univ., Victor CIORNEA, dr., lector univ.
  4. BIODIVERSITATE ȘI ECOLOGIE. Moderatori: Tudor COZARI, dr. hab., prof. univ., Boris NEDBALIUC, dr., conf. univ.
  5. MATERIALE NOI ȘI BIOTEHNOLOGII. Moderatori: Viorica COADĂ, dr., conf. univ., Sofia GRIGORCEA, dr., conf. univ.

În cadrul celor 5 secții au fost ținute 76 comunicări științifice-didactice, de către profesori și cercetători, în care au fost prezentate noi idei privind abordarea, aplicarea și evaluarea proiectelor STEAM, dar și metode noi de predare-învățare-evaluare aplicate în învățământul general pentru o mai bună motivare a elevilor. În trei din cele 5 secții au fost prezentate materiale noi și valoroase, studiate și valorificate de către cercetătorii  din țară și de peste hotare.

În cadrul conferinței a fost organizat concursul „Tânărul cercetător”, unde au fost prezentate rezultatele celor 68 de proiecte de cercetare ale elevilor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova, România și Ukraina.

Materialele conferinței sunt reflectate în 3 volume, care cuprind peste 700 de pagini, fiind disponibile în varianta electronică pe site-ul UST, www.ust.md.

În urma dezbaterilor constructive s-a ajuns la următoarele concluzii:

  • implicarea studenților și elevilor în activități ca voluntari în realizarea proiectelor de cercetare, contribuie la dezvoltarea competențelor: lucrul în echipă, dezvoltarea capacității de a vorbi public, gestionarea comunicării prin social-media și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, în același timp astfel de proiecte ar putea contribui la dezvoltarea unor abilități profesionale;
  • sistemul de învățământare un rol primordial în pregătirea elevilor pentru provocările viitorului, astfel concentrarea eforturilor asupra edificării unei societăți bazate pe cunoaștere, presupune utilizarea unei game largi de modalități și tehnologii alternative de învățare pentru elevi, astfel încât studiile să aibă loc în medii sigure, cu sprijin corespunzător pentru învățarea și bunăstarea lor;
  • crearea condițiilor pentru o autonomie științifică investigaţională prin implicarea frecventă a elevilor în abordări tematice transdisciplinare de tip proiecte STEM – prin desfășurarea unor proiecte de cercetare științifică, ce reprezintă o finalitate a procesului de învățământ, trebuie să se regăsească în profilul absolventului din ciclul liceal;
  • asigurarea condițiilor materiale (echipament, ustensile, reagenţi etc.) la toate treptele sistemului educațional constituie un factor determinant pentru realizarea cercetărilor de valoare;
  • avansarea unor teme atractive de cercetări teoretico-aplicative cu caracter interdisciplinar pronunțat, orientate spre realizarea unor obiective cu impact socio-economic evident.

Deși a avut loc în format online, Conferința ştiinţifico-practică  internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” și-a atins scopul, fapt confirmat de aprecierile participanților din instituțiile de învățământ și de cercetare din țară și de peste hotare. Participanții la conferință și-au manifestat satisfacția pentru nivelul desfășurării evenimentului și au solicitat continuarea organizării acestei conferințe de către Facultatea Biologie și Chimie.