REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” organizată la 20-21 martie 2021 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La data de 20-21 martie 2021, în cadrul Facultății Biologie şi Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialiști în Științe ale Educației, Științe ale Naturii (Biologie, Chimie, Geografie, Fizică) şi fortificării relațiilor de parteneriat între instituțiile de învățământ superior şi general, precum și institutele de cercetare.

Conferința a avut drept scop de a crea un mediu de discuție pentru promovarea celor mai performante tehnologii educaționale, rezultate ale cercetărilor științifice, susținerea ideilor inovative și a tinerelor talente în domeniu.

În cadrul conferinței a fost organizat concursul „Tânărul cercetător”, unde au fost prezentate rezultatele proiectelor de cercetare ale elevilor în echipele de cercetare. O atenție deosebită s-a acordat educației STE(A)M. Cele mai bune proiecte au fost apreciate cu diverse distincții (cupe, medalii).

La Conferință au fost înregistrați peste 300 de participanți din toată republica, dar şi de peste Prut – fapt care indică la relevanța acestui eveniment. Au fost prezentate comunicări în baza experienței didactice, rapoarte științifice în baza cercetărilor realizate, care au fost abordate în ședința în plen și cele 2 secții: Cercetări actuale în biologie și didactica biologiei; Cercetări actuale în chimie și didactica chimiei. Materialele conferinței sunt reflectate în 2 volume, care cuprind peste 700 de pagini, fiind disponibile în varianta electronică pe site-ul UST, www.ust.md.

În urma dezbaterilor constructive s-a ajuns la următoarele concluzii:

  • concentrarea eforturilor asupra edificării unui sistem de învățământ pregătit pentru provocările viitorului, care presupune un sistem ce nu este doar mai viguros şi mai bine echipat pentru a face față potențialelor crize noi, dar şi mai flexibil, oferind astfel o gamă mai largă de modalități şi tehnologii alternative de învățare pentru toţi elevii, astfel încât studiile să aibă loc în medii sigure, cu sprijin corespunzător pentru învățarea şi bunăstarea lor;
  • este necesar a crea condiții pentru o autonomie științifică investigaţională prin implicarea frecventă a elevilor în abordări tematice transdisciplinate de tip proiecte STEM – prin desfășurarea unor proiecte de cercetare științifică, ca finalitate a procesului de învățământ, ce trebuie să se regăsească în profilul absolventului din ciclul liceal, deoarece asigură dezvoltarea autodidactă în cadrul educației permanente, inserția în câmpul muncii, implicarea în rezolvarea problemelor cotidiene, științifice, globale ale omenirii, în calitate de cetățean investigator activ;
  • asigurarea caracterului integral al procesului educațional prin abordare inter- şi transdisciplinară (inclusiv în baza concepției STEM);
  • afirmarea spiritului autodidact în activitățile de cercetare;
  • dinamica pozitivă a motivației pentru dezvoltarea competențelor investigaţionale și a competenței antreprenoriale;
  • avansarea unor teme atractive de cercetări teoretico-aplicative cu caracter interdisciplinar pronunțat, orientate spre realizarea unor obiective cu impact socio-economic evident;
  • antrenarea în proiecte de cercetare şi validarea autonomiei cognitive a tineretului studios;
  • asigurarea condițiilor materiale (echipament, ustensile, reagenţi etc.) la toate treptele sistemului educațional constituie un factor determinant pentru realizarea cercetărilor de valoare.

Deși a avut loc în format online, Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” și-a atins scopul, fapt confirmat de aprecierile participanților din instituțiile de învățământ și de cercetare din țară și de peste hotare. Participanții la conferință și-au manifestat satisfacția pentru nivelul desfășurării evenimentului și au solicitat continuarea organizării acestei conferințe de către Facultatea Biologie și Chimie.