Programul seminarului științifico-metodic “Elevul de azi – Studentul de mâine”

Universitatea de Stat din Tiraspol
(cu sediul în municipiul Chișinău)
Facultatea Filologie
Programul seminarului științifico-metodic
Elevul de azi – Studentul de mâine
25 și 27 mai 

Marți, 25 mai, ora 15.00

Pentru conectare la eveniment accesați linkul: https://meet.google.com/jzw-diic-hxx

Moderator:
Constantinov Lilia, drd, as. univ.

Cuvânt de salut

Tatiana Ciorba-Lașcu, drd, șef Catedra Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de Stat din Tiraspol
Joana Lukasik, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia.

Participă:

 1. Colectivul profesoral-didactic al Facultății de Filologie
 2. Studenții Universității de Stat din Tiraspol
 3. Joana Lukasik, doctor habilitat, profesor universitar, conducătorul proiectului;
 4. Elevii LT „M. Viteazu” or. Chișinău, cl. XII
 5. Elevii LT Adrian Păunescu, Căzănești, r-nul Telenești, cl.XII.

În program:

Workshop pentru studenți și liceeni cu tema Sketch-noting and Visual Thinking 

PROIECTUL DE CERCETARE

Prezentarea  rezultatelor proiectului: Learning Don’t Hz Me:

 1. Jagielska Alicja, Liceul Catolic Sfânta Familie din Nazaret, Cracovia, Polonia.
 2. Bronkowska Kinga, Liceul Catolic Sfânta Familie din Nazaret, Cracovia, Polonia.
 3. Garbacz Helena, Liceul Catolic Sfânta Familie din Nazaret, Cracovia, Polonia.
 4. Bielówka Mateusz, Liceul nr. 1 Bartłomiej Nowodoworski, Cracovia, Polonia.

 

Joi, 27 mai, ora 14.00

Pentru conectare la eveniment accesați linkul:  https://meet.google.com/jxo-wbqz-naa

Moderator:
Natalia STRATAN, dr, conf. univ.

Cuvânt de salut

Anatol  IONAȘ, decanul Facultății Filologie, dr., conf. univ. 

Participă:

 1. Colectivul profesoral-didactic și studenții Facultății Filologie
 2. Natalia MORARI, profesoară de limbă și literatură română, IÎ Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi, d_nd UST, conducătorul proiectului;
 3. Elevii LT „Andrei Straistă” Anenii Noi, cl.XI.
 4. Eugeniu MARGINE, directorul IÎ Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi.

 

În program:

PROIECTUL DE CERCETARE – O CALE SPRE CUNOAȘTERE

Comunicările elevilor:

 1. ȚURCAN Maria. Dragostea – temă centrală în literatura română.
 2. MUNTEANU Luminița și ZAPIVAC Alexandru. Literatura – parte componentă a turismului.
 3. DABIJA Ion. Tehnologiile informaționale și literatura.
 4. CHEMOV Irina. Familia – valoare (din perspectiva personajelor literare și în opinia adolescenților secolului al XXI-lea).
 5. COBÎLAȘ Iana. Orientarea în carieră prin lectură.
 6. LITOVSCHIH Anastasia. Promovarea valorilor general-umane în literatura română (în baza romanelor „Mara” de Ioan Slavici și „Povara bunătății noastre” de Ion Druță).
 7. CULINCA Ana. Visul în literatura română.
 8. BURSUC Alexandrina. Autodezvoltare prin literatură.
 9. LAPICUS Casiana. Vârstnicii în literatura română.
 10. KOHANIUC Gloria-Cristi. Particularitățile romanului polițist.
 11. MASTAC Andriana. Modul sănătos de viață în literatură.
 12. POPA Irina. Dansul popular în literatura română.
 13. MODVALĂ Cătălina, Relația de prietenie în literatura română