Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”

Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii” Ediția I-a Republica Moldova, Chişinău, 30 – 31 octombrie 2021 este disponibil aici .