Programul Conferinței Științifice cu participare internatională “Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”

Programul Conferinței Științifice cu participare internatională
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Joi, 20 mai, ora 10.00

Pentru conectare la eveniment accesați linkul:
Google Meet https://meet.google.com/xor-yzxx-vgi

Moderator:
Anatol IONAŞ, dr, conf. univ., Decan al Facultăţii de Filologie, UST

Cuvânt de salut:

Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector al UST
Diana ANTOCI, dr., conf. univ., prorector AȘRI, UST
Tatiana CIORBĂ-LAȘCU, drd, șef-catedră Limbi și Literaturi Stăine, UST

Comunicări în plen:

Gheorghe COLȚUN, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
                                           Expresii frazeologice cu numerale în structură
Ovidiu DRĂGHICI, dr., lect. univ., Universitatea din Craiova (România),
                                          ”Lungirea” semnificantului sonor ca deviant marcator sociolingvistic
Ilona BĂDESCU, dr., lect. univ., Universitatea din Craiova (România),
                                           Aspecte ale dinamicii vocabularului românesc actual – creații cu sufixul -iadă
Aurelia HANGANU, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova, prorector pentru știință,
                                           Patrimoniul filologic actual al Republicii Moldova.

 

Pentru conectare accesați linkul: https://join.skype.com/ABphaLTsjBgD
Moderatori: Grigore CHIPERI, dr., conf. univ.
                          Natalia STRATAN, dr., conf. univ.

1. CHIPERI Grigore, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol, Pronumele de întărire: planurile istoric-gramatical, discursiv și didactic;
2. CHIRA Eugenia, gr. 402, F. Filologie, UST; STRATAN Natalia, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol, Greșeli în utilizarea prepoziției în româna actuală;
3. COJOCARI Zinaida, gr. 402, F. Filologe, UST; IONAȘ Anatol, dr.conf. univ. Universitatea de Stat din Tiraspol, Modalitatea de exprimare a tonului Alb în limbajul artistic eminescian;
4. COLȚUN Gheorghe, dr. hab., prof. Univ., USM, Semnificații și valori stilistice ale frazeologismelor care au în structura lor numeralul nouă.
5. HAREA Tatiana, m_dă, UST; STRATAN Natalia, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol, Termeni argotici împrumutați în limba română;
6. LUPAȘCU Lidia, profesoară de limba și literatura română, grad didactic I, LT Măgdăcești, doctorandă UST, IONAȘ Anatol, dr.conf. univ. Universitatea de Stat din Tiraspol, Personajul literar-velențe semiotice;
7. POPA Cristina, gr. 402, F. Filologie, UST; STRATAN Natalia, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol, Influența limbii engleze în terminologia mass-media
8. ROȘCA Cristina, gr. 402, F. Filologie, UST; IONAȘ Anatol, dr.conf. univ. Universitatea de Stat din Tiraspol, Sugestia cromatică în limbajul artistic sadovenian;
9. STRATAN Natalia, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol, Încă o dată despre actualitatea analogiei;
10. ZAHARCIUC Doina, m_dă, UST; STRATAN Natalia, Aspecte normative ale verbului în româna actuală, Masterat

 

Pentru conectare accesați linkul: https://join.skype.com/H9szrgohONkI
Moderatori: Polina TABURCEANU, dr., conf. univ.
                          Natalia STRĂJESCU, dr., conf. univ.

1. APOSTOL (FILDAN) Mihaela Ioana, PhD STUDENT/DOCTORAND, ANUL 1, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate-Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Memorie și identitate colectivă: amintiri din comunism;
2. ATAMAN Viorica, doctorandă/studentă, Universitatea de Stat din Moldova și compania Trigor AVD, Complexitatea eului liric arghezian;
3. APOSTOL (FILDAN) Mihaela Ioana, PhD STUDENT/DOCTORAND, ANUL 1, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate-Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Memorie și identitate colectivă: amintiri din comunism;
4. BĂRBULESCU Elena-Andreea, Studentă anul al II-lea, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Morții care se întorc: reproșurile și pildele lor;
5. CIUBOTARIU Gabriela, prof. metodist I.S.J. Neamț, Grad didactic Ispecializarea : Limba engleză, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, Tradiţii şi obiceiuri la români;
6. CIUPITU-CĂLUȘARU Petruța-Ionela, profesor, Școala Gimnazială Putineiu, La lecture;
7. IAGĂR Elena, doctorand, Universitatea din Craiova, Arborele vieții în cultura tradițională românească și în scrierile sfinților părinți;
8. IGNAT Mariana Ramona, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Carpen, Localitatea Carpen, Județul Dolj, Spațiul și timpul – elemente importante ale folclorului.
9. IOVU Elisaveta, Doctor în filologie, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”; Institutul de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova, Imaginea orașului Cahul în însemnările de călătorie străine: Scheeva din Ținutul Cărligătura;
10. MOGA Mihaela, profesor, Liceul Teoretic„ Ștefan Odobleja”, România, Un Balzac rural;
11. NEDELCU-PĂSĂRIN Gabriela, Prof. univ. dr. habil., Universitatea din Craiova, România, Simbolistica gesturilor rituale în mentalitatea tradițională românească;
12. PAVELESCU Ramona-Teodora, profesor, Școala Gimnazială Poganu, satul Poganu, județul Olt, Elemente folclorice în romanul ,,Baltagul,, ;
13. PETRAN Delia Monica, profesor, Școala Gimnazială nr. 1 Dobrin, România, Femeia și jurnalul. Literatura feminină un concept controversat;
14. POTCOVARU Corina, student doctorand, Universitatea din Craiova, Obiceiurile populare tradiționale;
15. SÂNGEAP Nadia-Mihaela, doctorand UPSC Chișinău, profesor, Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” Pipiring, Modalități de abordare a folclorului în cadrul disciplinelor limba română și educație muzicală în gimnaziu;
16. ȘERBAN Mihail Adrian, doctor, Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” și Universitatea ,,Titu Maiorescu”, București, Barbu Delavrancea și Folcloristica Românească
17. TABURCEANU Polina, dr. conf. interim., Universitatea de Stat din Tiraspol, Literatura științifico-fantastică: nuvela Casa de Ray Bradbury în procesul educațional;
18. ȚERMURE Voichița, Liceul Tehnologic “Ion Căian Românul”( loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud), Strigăturile specifice unei nunți tradiționale, autentice în comuna Căianu mic- jud .Bistrița-Năsăud.

 

Pentru conectare accesați linkul: https://meet.google.com/gvd-nrpe-dgp
Moderatori: Lucia URSU, dr., conf. univ.
                         Taiana CIORBĂ-LAȘCU, drd

1. ATOMEI Mihaela, prof. înv. primar, Școala Gimnazială Homocea, Comunicarea educațională;
2. BUNESCU-URSU Lucia, doctor conferențiar universitar, UST; GOLUBIȚCHI Silvia, dr., conf. univ., UST, Aspecte praxiologice în
studiereadramei Apus de soare de Barbu Ștefănescu Delavrancea
3. CACIOARA Lucia, prof. Educ. Timpurie, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea, G.P.P. nr. 44, Contribuții ale literaturii pentru copii la formarea deprinderilor de comportare civilizată;
4. CIORBĂ-LAȘCU Tatiana, drd, UST, Practical Tasks to Develop Language Fluency and Accuracy in the English Classroom.
5. CHINEZ Ramona-Maria, profesor Limba și literatura română, Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva”, Timișoara, Textul literar – o abordare inovativă;
6. LUCA Anișoara, profesor, gr. I, Școala gimnazială Mihai Viteazul, Galați, COMUNICARE, CUNOAȘTERE, LIMBAJ;
7. MACOVEI Cristina, prof. înv. preșcolar, PINTILIE Maricica, prof. înv. preșcolar, Dezvoltarea limbajului prin jocul didactic șa grădiniță;
8. MARIN Cristina, Universitatea din Craiova, Abbreviations used in tourism vocabulary;
9. GÎRLEA Olesea, doctor în Filologie, IP Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”, Chișinău, Colaborări între filologii români și germani;
10. PARASCHIV Violeta, doctor conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”, Chișinău, Strategii didactice la orele de limba și literatura română în clasa a III-a;
11. POPESCU Gabriela Adriana, profesor, Colegiul Tehnic, Matasari, Gorj, Universalitatea limbajului chimic;12. SÂNGEAP Nadia-Mihaela, doctorand UPSC Chișinău, profesor, Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă” Pipiring, Modalități de abordare a folclorului în cadrul disciplinelor limba română și educație muzicală în gimnaziu;
13. STRĂJESCU Natalia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Impactul lecturii asupra formării competențelor comunicative;
14. TURUTA Alina, profesor, IPLT ,,Nicolae Bălcescu”, The polysemic characteristics of the suffixes from the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte;
15. TURUTA Cristina, profesor, IPLT ,,Nicolae Bălcescu”, The polysemic characteristics of the prefixes from the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte.
16. VERINGĂ Tamara, profesor de biologie, geografie, Gimnaziul Covurlui, Dezvoltarea valorilor general umane prin strategii didactice interactive;
17. ZDRAGUȘ Vera, as. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol, Aspects méthodologiques de la bande dessinée en classe de FLE.

Discuții și concluzii_Rezoluția Conferințe