Program on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva Educației Interculturale

La data de 16-17 iunie 2021, mai mulți colaboratori cu funcții manageriale ai Universității de Stat din Tiraspol au participat la Programul on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC, realizat în cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a).

Facilitatori: Șerban IOSIFESCU, Viorica GORAȘ-POSTICĂ.

Programul de formare a asigurat contexte relevante pentru formarea managerilor universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva Educației Interculturale, accentul fiind pus pe următoarele direcții:

 • aplicarea etapelor privind elaborarea politicilor publice la elaborarea documentelor strategice ale universității de proveniență;
 • realizarea diagnozei instituției de proveniență în privința nivelului educației interculturale (în rândul studenților și cadrelor didactice), folosind cel puțin una dintre metodele discutate;
 • definirea țintelor strategice, programelor și activităților (cu obiective și indicatori SMART) în domeniul educației interculturale;
 • revizuirea documentelor strategice ale instituțiilor de proveniență, din perspectiva educației interculturale.

În cadrul programului s-a discutat în mod colegial, cu evidențierea multiplelor probleme, despre necesitatea promovării mai extinse și mai aprofundate a EIC în formarea cadrelor didactice prin programele de licență și master, astfel încât studentul, viitor și actual cadru didactic/managerial, să poată face față provocărilor activității didactice în mediile multiculturale.

Educația interculturală stimulează universitățile să devină instituții incluzive, prietenoase diversității actorilor educației, care au nevoie de stare de bine/climat pozitiv și de încredere pentru depășirea conflictelor și asigurarea non-discriminării etnice, lingvistice, religioase, sociale etc. Discuțiile asupra țintelor posibile pentru introducerea și dezvoltarea educației interculturale în universități, precum și opțiunile strategice privind dezvoltarea de curriculum, formarea profesorilor, realizarea de activități extracurriculare cu implicarea asociațiilor studențești etc., au continuat cu un schimb valoros de bune practici, inclusiv prin operaționalizarea obiectivelor în planuri concrete de acțiune și de evaluare, cu indicatori SMART.

Ca temă pentru acasă, managerii vor optimiza documentele strategice în baza achizițiilor și recomandărilor de la training, ca, în anul viitor de studii, educația interculturală să poată fi valorificată în mod calitativ, prin conjugarea eforturilor manageriale și pedagogice.

Membrii Echipei UST participanți la Programul de formare:

 1. ANTOCI Diana, dr., conf. univ., Prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale;
 2. URSU Lucia, dr., conf. univ., Departamentul Managementul Procesului de Instruire și Asigurare a Calității, membru al Catedrei Limba și Literatura Română, Facultatea Filologie;
 3. MUNTEANU Tamara, dr., decanul Facultății Pedagogie;
 4. MÎSLIȚCHI Valentina, dr., conf. univ., șef al Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea Pedagogie;
 5. GOLUBIȚCHI Silvia, dr., conf. univ., șef al Catedrei Pedagogie și Metodica Învățământului Primar, Facultatea Pedagogie;
 6. CIORBA-LAȘCU TATIANA, șef al Catedrei Limbi și Literaturi Străine, Facultatea Filologie;
 7. SOCHIRCĂ ELENA, dr., conf. univ., șef al Catedrei Geografie Umană, Regională și Turism, Facultatea de Geografie.