Program – Congresul Internațional moldo-polono-român

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

TIRASPOL STATE UNIVERSITY(located in Chișinău)

PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW

UNIVERSITY OF CRAIOVA

 

MOLDAVIAN-POLISH-ROMANIAN

INTERNAȚIONAL CONGRESS

„EDUCATION, POLICIES, SOCIETY”

 

May 14-15, 2021

PROGRAMME

Chișinău, 2021

SCIENTIFIC COMMITTEE

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Valentin Constantinov – chief, Associate Professor, Doctor Habilitat (Republic of Moldova)

Eduard Coropceanu, Professor, Doctor (Republic of Moldova)

Cezar Ionuț Spînu, Professor, Doctor Habilitat (România)

Diana Antoci, Associate Professor, Doctor (Republic of Moldova)

Liubomir Chiriac, Professor, Doctor Habilitat (Republic of Moldova)

Irineusz Świtała, Professor, Doctor Habilitat (Poland)

Norbert Pikuła, Professor, Doctor Habilitat (Poland)

Joanna Lucasik, Professor, Doctor Habilitat (Poland)

Eligiusz Małolepszy, Professor, Doctor Habilitat (Poland)

Natalia Terentieva, Professor, Doctor Habilitat (Ukraine)

Viorica Andrițchi, Professor, Doctor Habilitat (Republic of Moldova)

Christine Mengès-Le Pape, Professor, Doctor (France)

Idamaria Fusco, Doctor (Italy)

Giovanni Lombardi, Doctor (Italy)

 

ORGANIZING COMMITTEE

COMITETUL DE ORGANIZARE

Nicolai Aluchi, Associate Professor, Doctor

Andrei Braicov, Associate Professor, Doctor

Anatol Ionaş, Associate Professor, Doctor

Ion Mironov, Associate Professor, Doctor

Tamara Munteanu, lecturer, Doctor

Galina Chirică, Associate Professor, Doctor

Viorica Coadă, Associate Professor, Doctor

Silvia Golubiţchi, Associate Professor, Doctor

Valentina Mîsliţchi, Associate Professor, Doctor

Elena Sochirca, Associate Professor, Doctor

Dorin Afanas, Associate Professor, Doctor

Rodica Maistru, Associate Professor, Doctor

Lilia Pavlenko, Associate Professor, Doctor

Liliana Posțan, Associate Professor, Doctor

Vasile Creţu, lecturer, Doctor

Tatiana Laşcu, lecturer, MA

Lilia Constantinov, university assistant, MA

May 14, 2021

 

PLENARY SESSION

 

Moderator: Valentin Constantinov, Associate Professor, Doctor Habilitat

 Session link: https://us02web.zoom.us/j/83500396012?pwd=RTJkcWVJbEFxeUU4RzFYS01Ia2lCZz09

Meeting ID: 835 0039 6012

Passcode: 572854

 

WORD OF GREETING

09.30 – 10.00

 Eduard Coropceanu, Rector of Tiraspol State University located in Chișinău, Republic of Moldova

 Bartłomej Zdaniuk, Ambassador of the Republic of Poland in the Republic of Moldova

 Valentin Constantinov, Director of the Centre of Polish History and Culture of TSU

 

COMMUNICATIONS:

Time Presenter Communication title
10:00-10:15 MAŁOLEPSZY Eligiusz, DROZDEK-MAŁOLEPSZA Teresa, University Jan Długosz in Częstochowa, Poland Stan badań nad dziejami kultury fizycznej i turystyki w województwie tarnopolskim w latach 1920-1939
10:15-10:30 ТЕРЕНТЬЕВА Наталия Александровна, Университет имени Драгоманова, Киев, Украина Качество жизни и работы преподавателей высшей школы в условиях карантинных ограничений (пример Украины)
10:30-10:45 MENGÈS-LE PAPE Christine, université Toulouse 1 Capitole, France Enseigner les religions dans la France de la laïcité
10:45-11:00 FUSCO Idamaria, CNR-ISEM, Rome, Italy Pandemics and emergency government between past and present
11:00-11:15 CLIT Costin, Huşi, România Sate de pe Valea Tutovei: Călimănești și Tămășeni. Documente inedite din secolele XVII și XVIII
11:15-11:30 GHICOV Adrian, Tiraspol State University, Republica Moldova Principiile evaluării în discursul postmodern al performanței
11:30-11:45 ANTOCI Diana, Tiraspol State University, Republica Moldova Adolescents and young people through values and behavioral manifestations

 

 

Session1: EDUCATIONAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF CURRENT CHALLENGES

 

Moderators:

 1. Liliana POSȚAN, Dr., Assoc. Prof.
 2. Lilia PAVLENKO, Dr., Assoc. Prof.

 

Session link:  https://meet.google.com/zwp-hoxs-emj

 

COMMUNICATIONS:

 12.00-12.15

 1. DESCULȚU Iuliana – Adriana, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiori de Vede, jud. Teleorman, BULLYINGUL ÎN ȘCOALĂ ̶ DESPRE PORECLE, JIGNIRI ȘI INSULTE

 12.15-12.30

 1. Dragomir Antoanela Magdalena, SECURITATEA EMOŢIONALĂ A COPILULUI ÎN SISTEMUL COPARENTALITĂŢII

 12.30-12.45

 1. Haheu-Munteanu Efrosinia, UPSC, EXPRESIA IUBIRII PARENTALE PRIN COMUNICARE DE CALITATE

 12.45-13.00

 1. ENACHE Beatrice-Ionela Școala Gimnazială „Al. Piru”, Mărgineni, Bacău, HERCIU Maria Școala Gimnazială „Al. Piru”, Mărgineni, Bacău,, PROIECTUL EDUCAȚIONAL „ZÂMBEȘTE. DĂRUIEȘTE. IUBEȘTE” PARTE INTEGRANTĂ DIN STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

13.00-13.15

 1. Frujină Ioana Georgiana, drd UST/România, OPORTUNITATEA CONSILIERII EDUCAȚIONALE A STUDENȚILOR PENTRU PREVENIREA AFECTIVITĂȚII NEGATIVE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

13.15-13.30

 1. LEANCĂ Viorica, LUCHIANIC Liubovi, Academia Militară a Forțelor Armate ”Alecandru cel Bun”, or. Chișinău, LEADERSHIPUL – O AUTENTICĂ EXPRESIE DE SINE CARE CREAZĂ O VALOARE

 13.30-13.45

 1. LOSÎI Elena, catedra Psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă, SECURITATEA PSIHOLOGICĂ A TINERILOR CU COMPORTAMENT ALIMENTAR RESTRICTIV

13.45-14.00

 1. MARIȘESCU Andreea, Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara, CUM EDUCĂM COPIII SĂ PREȚUIASCĂ VIAȚA ÎN SOCIETATE?

 

14.00-14.15

 1. MEIROȘU Ionela, doctorandă UST/România, FAMILIA- PRIMUL FACTOR EDUCATIV ÎN VIAȚA COPILULUI

 14.15-14.30

 1. NĂSTAC Elena, Școala Gimnazială „Mihail Armencea”, Adjud, Jud. Vrancea STUDIU PRIVIND STRATEGIILE DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI CLASELE PRIMARE

 14-30-14.45

 1. NEACU Violeta Luminia, “Sfântul Nicolae” Lieṣti, Galaṭi, Romania, A GLIMPSE AT THE SCHOOL DROPOUT PHENOMENON IN ROMANIA

 14.45-15.00

 1. PAVLENKO Lilia, CERNOLEV Mariana, UST, ROLUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL EMOȚIILOR LA ANGAJAȚI

 15.00-15.15

 1. RACU Iulia, RACU Igor, UPSC, COMPONENTELE PERSONALITĂȚII ȘI ANXIETATEA LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

 15.15-15.30

 1. RAICU Gina, RAICU Jean-Benone, Şcoala Gimnazială Tănăsoaia, judeţul Vrancea, AGRESIUNEA PSIHOLOGICĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

15.30-15.45

 1. BOTNARI Valentina, REPEȘCO Gabriela, UST, ÎNVĂȚAREA PERTINENTĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIC

 15.45-16.00

 1. SANDU Mihaela, LICEUL TEHNOLOGIC,,AL.VLAHUȚĂ’’ PODU TURCULUI, BACĂU, Proiectul educaţiona: Abandonul nu e o soluţie

 16.00-16.15

 1. BOTNARI Valentina, SCUTARU Albina, UST, Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni

 16.15-16.30

 1. ȚAPU Grigore, UST, ASPECTE METODOLOGICE ALE CONSILIERII EULUI

 16.30-16.45

 1. 19. POSȚAN Liliana, , conf. univ., UST, DEVENIREA: ÎN CĂUTAREA UNEI CONCEPȚII AUTOHTONE ASUPRA EDUCAȚIEI BECOMING: IN SEARCH OF AN INDIGENOUS CONCEPT ON EDUCATION

 16.45-17.00

Discussion and conclusions

 

Session 2: QUALITY EDUCATION FOR THE GROWING GENERATION

 

Moderators:

 1. Galina CHIRICĂ, Dr., Assoc. Prof.
 2. Victoria STRATAN, Dr., lecturer

Session link: https://meet.google.com/zjv-syty-pus

 

COMMUNICATIONS:

 12.00-12.15

 1. BARBU Aurica, Grădiniţa cu P.P. ,,Clopoţica” Urlaţi, GRĂDINIŢA ŞI COMUNITATEA PARTENERI ÎN EDUCAŢIE

12.15-12.30

 1. LENȚA Elena-Olga, P.P.,,Prichindel” Suceava, MEDIEREA RELAȚIILOR  GRĂDINIȚĂ– FAMILIE ȘI FEED-BACK-UL EDUCATOARE-PĂRINTE IN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE CONSILIERE ȘI  PARALELA INTRE INVĂȚAREA ONLINE ȘI CEA TRADIȚIONALĂ

 12.30-12.45

 1. PETRESCU Elena, Grădinița P.N. Piticot Buzau, METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARI

12.45-13.00

 1. RUSU Cătălina, Școala Gimnazială ,,Elena Cuza” Iași, România, REZULTATE CONSTATATIVE PRIVIND INTELIGENȚA GENERALĂ A ȘCOLARILOR MICI DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

 13.00-13.15

 1. SOARE Elvira, COSTACHE Carmen Stefania, Grădinița cu Program prelungit Nr. 47, Municipiul Ploiești, Județul Prahova ACTIVITĂȚILE DIN GRĂDINIȚĂ ȘI INFLUENȚA ACESTORA ÎN SOCIALIZAREA PREȘCOLARULUI

13.15-13.30

 1. APOSTOL Marinela, Şcoala Gimnazială Ruginești, județul Vrancea, STUDIU ASUPRA UNEI NOI PERSPECTIVE DE ORGANIZARE A CONŢINUTURILOR EDUCAŢIEI

13.30-13.45

 1. BĂRBULESCU Mihaela-Roxana, Școala Gimnazială ”Traian”, Pitești, jud. Argeș, EDUCAȚIA PERMANENTĂ – PILON AL SOCIETĂȚII DE CUNOAȘTERE

13.45-14.00

 1. BÎLCAN Dumitra, Şcoala Gimnazială „Oana Diana Reneaˮ  Focşani, RELAȚIA DINTRE EVALUARE, PREDARE, ÎNVĂȚARE

14.00-14.15

 1. BOACĂ Rodica, Liceul Economic ,,A.I.Cuza” Piatra Neamț,jud.Neamț, TEHNICI MODERNE ŞI EFICIENTE DE EDUCARE A GENERAŢIILOR DE ELEVI ŞI CADRE DIDACTICE

14.15-14.30

 1. CALOIAN Florentina, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, București, Sector 3, ETAPELE ÎNVĂŢĂRII BAZATE PE JOC DE ROL

14-30-14.45

 1. CEAPĂ Svetlana, Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Galați, România, EVALUAREA INTERNĂ –  PROCES DE  ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 14.45-13.00

 1. CERBU Mariana – Gabriela, Școala Gimnazială Sascut, județul Bacău, FUNDAMENTE PENTRU UN CURRICULUM TRANSDISCIPLINAR

13.00-13.15

 1. STRECHE Delia Ionela, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Alexandria, Teleorman, METODE DE EVALUARE MODERNE ÎN EDUCAȚIE

 13.15-13.30

 1. FLUERAR Valentina, UST, CONFIGURAŢIA DIFICULTĂŢII INTELECTUALE ÎN CONTEXTUL ACCESIBILITĂŢII INSTRUIRII ELEVILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

 13.30-13.45

 1. GHERASE Valentina, Școala Gimnazială Nr. 39 ,,N.Tonitza”, Constanța, ROLUL EVALUĂRII ÎN ȘCOALA CU PREZENȚĂ FIZICĂ PRECUM ȘI ÎN ȘCOALA ONLINE

 13:45-14:15

Discussion and conclusions

 

Session 3: PSYCHOPEDAGOGY AND SPECIAL PEDAGOGY

 

Moderators:

 1. Valentina MÎSLIȚCHI, , Assoc. Prof.
 2. Diana ANTOCI, , Assoc. Prof.

Session link: https://meet.google.com/dju-riuk-rmd

 

COMMUNICATIONS:

12.00-12.15

 1. BUȘILĂ Ştefania-Laura, Școala Gimnazială,,Emil Brăescu” Măgura-Bacău-România CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ȘCOLILE DE MASĂ

 12.15-12.30

 1. IORDACHE (NEAGU) Marieta, Școala Gimnazială Rachieri – structură Prahova, FORMAREA COMPETENȚELOR INVESTIGAȚIONALE PENTRU ASIGURAREA INTEGRĂRII SOCIALE

 12.30-12.45

 1. LAZĂR Alina Ștefania, Liceul Tehnologic Forestier, Rm Vâlcea EGALITATE DE ȘANSE- INCLUZIUNEA ELEVILOR CU SINDROM DOWN

 12.45-13.00

 1. MANOLIU Roxana-Ioana, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Județul Iași, INCLUZIUNEA COPIILOR ETNICI ÎN ŞCOLILE DE MASĂ

13.00-13.15

 1. MOCANU Cornelia, drd UPSC, FAMILIA- FACTOR IMPORTANT ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII LA ELEVII CU DIZABILITĂȚI MINTALE

 13.15-13.30

 1. PINTILII Alina, UPSC, ACTIVITĂȚI LOGOPEDICE PENTRU COPII CU CES

 13.30-13.45

 1. JARCĂU Rozica, Școala sat Lunca Priporului , Nehoiu, Buzău, NOUL CURRICULUM – O PROVOCARE ?

 13.45-14.00

 1. MÎNDRICEL Ana Adina Luiza, Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț, METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

14.00-14.15

 1. MOISOIU Roxana Mihaela, Colegiul German „Goethe”, Bucureşti, Școala – post-pandemie,

14.15-14.30

 1. MORARI Natalia, UST, PROIECTUL DE CERCETARE ȘI STAREA DE BINE ÎN ȘCOALĂ

14:30-14:45

 1. MÎSLIȚCHI Valentina, CHIHAI Vera, UST, PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE – FACTOR RELEVANT ÎN DIMINUAREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ÎN RÂNDUL ADOLESCENŢILOR

 14.45-15.00

 1. ANTOCI Diana, RUSU Rodica, UST, ARDEREA PROFESIONALĂ: CONCEPTUALIZARE, CLASIFICARE, MANIFESTARE, STRATEGII DE DEPĂȘIRE

 15.00-15.15

 1. ANTOCI Diana, SUMAN Elena, UST, ABORDĂRI TEORETICE ALE FENOMENULUI ARDERII PROFESIONALE ȘI ORIENTĂRI VALORICE

15.15-15.30

 1. TSENGELIDOU Efthalia Μ. Ed, M. Sc, Ph. D, Grecia, ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AND LEARNING DISABILITIES

 15.30 – 16.00

Discussion and conclusions

 

Session 4: PEDAGOGICAL TRENDS AND ORIENTATIONS IN MODERN EDUCATION

 Moderators:

 1. Silvia GOLUBIȚCHI, Dr., Assoc. Prof.
 2. Tamara MUNTEANU, Dr., lecturer

Session link:  https://meet.google.com/uzj-tbot-kbu

 

COMMUNICATIONS:

12.00-12.15

 1. NEGREAN Mariana, ANDRIȚCHI Viorica, UST, PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ PRIN PROMOVAREA CERCETĂRII ÎN NURSING

 12.15-12.30

 1. NICUŢ Aliniţa Georgeta, Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”, Bucureşti, METODE ŞI TEHNICI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII PRIN ACTIVITĂŢILE INTEGRATE

 12.30-12.45

 1. PANICO Vasile, UST, METODA MODELĂRII ÎN CERCETĂRILE PEDAGOGICE

 12.45-13.00

 1. POPESCU Ioana Georgiana, Roșiori de Vede, Județul Teleorman, ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

 13.00-13.15

 1. PRICOP Elena, Şcoala Gimnazială Cireşu, Jud.Brăila, VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 13.15-13.30

 1. PRICOPOAIA Viorica, Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău, ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI!. PROGRAM EDUCAȚIONAL PENTRU RELAȚIA ȘCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE 2020 – 2021

 13.30-13.45

 1. ПРОНИКОВ Александр, ПРОНИКОВА Ирина, Национальный университет «Черниговский коллегиум», ПОДГОТОВКA И ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

 13.45-14.00

 1. RADU Victoria, IPLT”Mihai Eminescu”, mun. Ungheni METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚEI DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚILOR NONFORMALE LA CADRELE DIDACTICE

 14.00-14.15

 1. RĂDUCU Elena Mădălina, Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni, jud. Argeș, STRATEGII DIDACTICE EFICIENTE UTILIZATE ÎN MEDIUL ONLINE

14.15-14.30

 1. RAILEAN Elena, Universitatea Americană din Moldova, ȘTIINȚA EDUCAȚIEI ȘI CONTEXTUL GLOBAL AL ÎNVĂȚĂRII

 14.30-14.45

 1. SĂNDULACHE Daniela-Maria, Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan“, Bacău, STUDIU COMPARATIV -ABORDĂRI TRADIŢIONALE ŞI ACTUALE ALE SISTEMELOR DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA

14.45-15.00

 1. SILISTRARU Nicolae, OBADĂ Doina, UST, FORME DE FUNCŢIONARE A TRADIŢIILOR EDUCAŢIONALE ÎN FAMILIE ŞI ŞCOALA CONTEMPORANĂ

15.00-15.15

 1. SILISTRARU Nicolae, STAFIU Natalia, UST, UMANUL ȘI OMENESCUL – VALORI FUNDAMENTALE ALE PERSONALITĂȚII ÎN DEVENIRE

 15.15-15.30

 1. MARLEAN Ana MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII ELEMENTELOR CREATIVE ĂN CADRUL ACTIVITPŞILOR DE ARTĂ PLASTICĂ LA PREŞCOLARI

15.30-15.45

 1. SILISTRARU Nicolae, PIKULA Norbert, CONSTANTINOV Valentin, POPULAR CULTURE MODEL OF EDUCATION

 15.45-16.00

 1. TOMA Mimi Lenuța, Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, jud. Bacău, CREATIVITATEA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT – STUDIU PRIVIND INFLUENŢA ŞCOLII ÎN EDUCAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR

 16.00-16.15

 1. VIDA Gabriela, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ministerul Educației și Cercetării, Vrancea, STRATEGII DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII

 16:15-16:30

 1. PUȘCAȘ Mariana, Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Județul Sălaj, PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE PRIN FORMAREA CONTINUĂ, ÎN CONTEXTUL ACTUALELOR DOCUMENTE LEGISLATIVE

16:30-16:45

 1. OBOROCEANU Viorica, doctorandă, Unversitatea de Stat din Tiraspol, TEXTUL LITERAR- RELEVANȚĂ ÎN FORMAREA ATITUDINILOR INTERPRETATIVE

 16.45-17.00

 1. GOLUBIȚCHI Silvia, MIDRIGAN Tataiana, Unversitatea de Stat din Tiraspol, MODALITĂȚI DE FORMARE A COMPETENȚEI TEXTUALE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE

 17.00-17.30

Discussion and conclusions

 

Session 5: PEDAGOGICAL TRENDS AND ORIENTATIONS IN GEOGRAPHY, BIOLOGY, CHEMISTRY

 Moderators:

 1. Viorica COADĂ, , Assoc. Prof.
 2. Elena SOCHIRCĂ, , Assoc. Prof.

Session link: meet.google.com/dhe-vapw-jxy

 

COMMUNICATIONS:

12.00-12.15

 1. BURLACU Bianca, Școala Gimnazială”Alexandru cel Bun”Vorona, Botoșani, PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂŢARE, -ORGANELE DE ÎNMULȚIRE ALE UNEI PLANTE CU FLORI, Caracteristicile și funcțiile interdisciplinarității

 12.15-12.30

 1. CAZACIOC Nadejda, ROTARI Veronica, Doctorandă, UST, LT Ștefan cel Mare și Sfânt Căușeni Taraclia, IP LT „M. Eminescu”  Ungheni, FORMAREA COMPETENȚEI DE CERCETARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI CHIMIE PRIN PRISMA PROIECTELOR STE(A)M

12.30-12.45

 1. CHIREA Emilia Luminița, Școala gimnazială Stănești, judeţul Valcea, SISTEMELE DE EDUCAȚIE ȘI EPIDEMIE COVID-19

 12.45-13.00

 1. DUMITRAȘCU Doina Maria, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE INVESTIGARE GEOGRAFICĂ LA LICEENI

 13.00-13.15

 1. LĂCĂTUȘU Alina, Școala Gimnazială”Mihai Drăgan”Bacău, EDUCAȚIA FIZICĂ- COMPONENTA EDUCAŢIEI SPECIFIC, FINALITĂȚI, MODALITĂȚI DE REALIZARE

 13.15-13.30

 1. LOZINSCHI Iulia, UST, DEZVOLTAREA COMPETENȚEI ANTREPRENORIALE ȘI SPIRITULUI DE INIȚIATIVĂ LA ELEVI ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA CHIMIE ȘI BIOLOGIE PRIN METODA PROIECTULUI

13.30-13.45

 1. MOȘANU-ȘUPAC Lora, COȘCODAN Diana, UST, REPERCUSIUNILE STRESULUI DE MENAJARE ASUPRA INTELIGENȚEI ADOLESCENȚILOR

13.45-14.00

 1. PĂTRAȘCU Alexandra, N. “Alexandru Odobescu”, Pitești, România MOTIVAȚIA ÎN FORMAREA DEPRINDERILOR GEOGRAFICE LA ELEVI PRINTR-O INSTRUIRE DIFERENȚIATĂ ȘI PRACTICĂ

 14.00-14.15

 1. PROCA, Agnesea, UST, FORMAREA COMPETENŢEI DE UTILIZARE INOFENSIVĂ A COMPUŞILOR CHIMICI ÎN PROCESE BIOLOGICE CU IMPORTANŢĂ VITALĂ LA ORELE DE CHIMIE ÎN CICLUL GIMNAZIAL, PRIN INTERMEDIUL STUDIULUI DE CAZ

 14.15-14.30

 1. ȚÂNCULESCU Elena-Camelia, drd. UST/ Liceul Teoretic„ Ion Borcea”, Buhuși, Bacău, DIMENSIUNI CONTEMPORANE ALE FORMĂRII COMPETENȚELOR DIN PERSPECTIVĂ INTER- ȘI TRANSCURRICULARĂ

14.30-15.00

Discussion and conclusions

Session 6: PEDAGOGICAL TRENDS AND ORIENTATIONS IN MATHEMATICS, INFORMATION TECHNOLOGY, PHYSICS

 Moderators:

 1. Dorin AFANAS, , Assoc. Prof.
 2. Vitalie PUȚUNTICĂ, , Assoc. Prof.

Session link: https://meet.google.com/jqn-vrhm-nij

 

COMMUNICATIONS:

12.00-12.15

 1. AFANAS, Dorin, UST, NECESITATEA ALFABETIZĂRII STEAM

12.15-12.30

 1. ALDEA Roxana Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”, Bucureşti, Nicolae Ioana, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bragadiru, COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ

12.30-12.45

 1. APARASCHIVEI Mihaela, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vânători – Neamţ, IMPORTANȚA EDUCAȚIEI DIGITALE

 12.45-13.00

 1. BOSTĂNESCU Silviu-Florin, Școala Gimnazială Filipești, Bacău, PLATFORME EDUCAȚIONALE – INSTRUMENTE UTILE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

13.00-13.15

 1. BREZAN- ŞERBAN Ionela Alina, Şcoala Gimnazială „Basarab I” –Curtea de Argeş , Judeţul Argeş, JOCURILE DIDACTICE ONLINE  – WORDWALL

13.15-13.30

 1. CAZACIOC Nadejda, LT „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Căușeni, Taraclia, ABORDAREA TRIDIMENSIONALĂ A EDUCAȚIEI STEAM

13.30-13.45

 1. CERNEI Andriana, profesor de matematică și informatică, drd., I. P. Liceul Teoretic „Văratic”, Rîșcani, Republica Moldova, ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT LA DISCIPLINA INFORMATICA ÎN CLASA A XII-A

 13.45-14.00

 1. CIUBOTARIU Gabriela, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vânători – Neamţ, EDUCAŢIA IN LUMEA DIGITALĂ

 14.00-14.15

 1. DEACONU Mariana Cati, Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni Jud. Argeș, Google Classroom, oportunitate sau provocare?

14.15-14.30

 1. IORDACHE Ana Maria Carmen, Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu’’ , Roșiori de Vede, Teleorman, România, METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA MATEMATICĂ – METODA SINELG

14-30-14.45

 1. MAFTEA Serghei, RUSNAC Constantin, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, CALITATEA EDUCATIEI PRIN PRISMA DIGITALIZARII PROCESULUI EDUCATIONAL

 14.45-15.00

 1. PASCU Ion, PASCU Maria, POPA Irina Magdalena, Bacău-România, GEOGEBRA – INSTRUMENT UTIL ÎN PROCESUL DE INVATAMANT

 15.00-15.30 Lunch break

 15.30-15.45

 1. PETRESCU Irina, Școala Profesională Mogoșești – Iași, MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII MATEMATICII ȘI REUȘITA ȘCOLARĂ

 15.45-16.00

 1. RĂDULESCU Delia Ileana, Grădinița cu PP „Voiniceii”, Craiova, ACTIVITATEA ONLINE – O NECESITATE ACTUALĂ

 16.00-16.15

 1. ROGOJNICOVA Оlesea, BOCANCEA Viorel, UST РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

16.15-16.30

 1. ȚUCĂ Maria, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, INFORMAȚIA- RESURSĂ DE CUNOAȘTERE, ECONOMICĂ, DE VALORIZARE INDIVIDUALĂ ȘI DE GRUP

16.30-16.45

 1. PAVEL Aurelia, Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, COZAC Alina Ramona, Colegiu Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, PUIE Anca, Școala Gimnazială „Porolissum„ Zalău, COMPETENȚE TRANSVERSALE ȘI ÎNVĂȚAREA DIGITALĂ ȘI ON-LINE

16.45-17.15

Discussion and conclusions

 

Session 7: LANGUAGE AND COMMUNICATION: INTER- AND TRANSDISCIPLINARITY

 Moderators:

 1. Natalia STRĂJESCU, Dr., Assoc. Prof.
 2. Tatiana LAȘCU, MA, lecturer

Session link: https://meet.google.com/uxp-ogky-hnp

 

COMMUNICATIONS:

12.00-12.15

 1. BOSTĂNESCU Irina, Școala Gimnazială Nr. 12, Bacău, ORIENTĂRI ÎN DIDACTICA MODERNĂ – ION BARBU DIN PERSPECTIVA PARADIGMEI ACTUALE

12.15-12.30

 1. BOȘTENARU Elena, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, STRUCTURI NARATIVE ȘI CONSTRUCȚIA PERSONAJELOR ÎN FECIOARELE DESPLETITE ȘI CONCERT DIN MUZICĂ DE BACH

12.30-12.45

 1. GRECU (GHIȚULESCU) Daniela, Liceul Tehnologic Costești, Argeș/ Universitatea București, RĂNI DIN TRECUT

 12.45-13.00

 1. IRINA Elena-Roxana, Casa Corpului Didactic Neamț, MARIN Mariana, UPSC, FORMAREA PROFESIONALĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII IMAGINII DE SINE A ELEVILOR PRIN RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR

13.00-13.15

 1. LAŞCU Tatiana, UST, EXPLORATION DE L’UNIVERS SOCIOCULTUREL DU TEXTE LITTÉRAIRE EN CLASSE DE LANGUE

13.15-13.30

 1. LUPAŞCU Lidia, drd UST, PERSPECTIVA SEMIOTICĂ DE ABORDARE A PROVERBULUI

 13.30-13.45

 1. PAGA Teodora-Doina, LECTURA EXPLICATIVĂ-METODĂ DE FAMILIARIZARE A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR CU TEXTUL LITERAR

 13.45-14.00

 1. ROȘU Florentina Roxana, Școala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu TRANSFORMĂRI CONTEMPORANE ÎN RAPORTUL DINTRE LIMBA ROMÂNĂ POPULARĂ ȘI LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

 14.00-14.15

 1. ROTARU Daniela Elena, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava, INNOVATIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY

 14.15-14.30

 1. SALUP RUSU Diana Giorgia, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY IN ENGLISH CLASSROOM

 14.30-14.45

 1. STOICA (BOLTAȘU) Georgiana, grădinița Valea Cucului, Iordăcheanu, Prahova, Romania EDUCAȚIE PENTRU MEDIU PRIN POEZII

 14.45-15.00

 1. STRATAN NATALIA, UST, ELEMENTE CUMANE ÎN VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE

15.00-15.15

 1. STRĂJESCU Natalia, UST, LUMINA DE VEGHE DE MICHAEL ONDAATJE O TRAGICĂ POVESTE DE FAMILIE

15.15-15.30

 1. CHISCOP Liviu , drd USM, CAZUL SADOVEANU, „MITREA COCOR” – O CARTE CARE CONDAMNĂ BOLȘEVISMUL?

15.30-15.45

 1. SÂNGEAP Nadia-Mihaela, RELAȚII INTERACȚIONALE ÎN PREDAREA MUZICII ȘI LITERATURII

15.45-16.15

Discussion and conclusions

 

Session 8A: EDUCATION AND THE LABOR MARKET

Moderators:

 1. Ireneusz M. Świtała, Prof., Dr Hab.
 2. Joanna M. Łukasik, Prof., Dr Hab.

Session link:  https://meet.google.com/xej-tmbj-kii

 

COMMUNICATIONS:

 11.00-11.15 (Czas warszawski)

 1. dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI, Poland, NARCISTIC CULTURE

11.15-11.30

 1. dr. hab. Ireneusz M. ŚWITAŁA, Poland, WARTOŚCI ODKRYWANE NA NOWO – COVID-19

 11.30-11.45

 1. dr hab. Norbert G. PIKUŁA, Poland, WORK AND PROFESSIONAL CAREER IN THE EXPERIENCE OF SENIORS

11.45-12.00

 1. dr hab. Joanna M. ŁUKASIK, Poland, VALUE OF WORK AND PROFESSION IN TEACHERS’ BIOGRAPHICAL EXPERIENCES

12.00-12.15

 1. dr hab. Władysław P. WLAŹLAK, Poland, BUDOWANIE NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI

12.15-12.30

 1. dr hab. Józef MŁYŃSKI, Poland, BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE WARUNKIEM ROZWOJU

 12.30-12.45

 1. dr hab. Krzysztof GURBA, Poland, TRUDNOŚCI EDUKACYJNE CZASU PANDEMII

 12.45-13.00

 1. dr Katarzyna JAGIELSKA, Poland, EXPERIENCING SOCIO-EDUCATIONAL INEQUALITIES AND YOUTH CAREER CHOICE DECISIONS

13.00-13.15

 1. dr Katarzyna BIAŁOŻYT, Poland, IMPLIKACJE DO EDUKACJI W STAROŚCI

13.15-13.30

 1. dr doc. Łukasz KOZERA, Poland, MEDIA SELF-REGULATION IN EUROPE

13.30-14.30

Lunch Break

 

Session 8B: EDUCATION AND THE LABOR MARKET

 Moderators:

 1. Jakub Bartoszewski, Prof., Dr. Hab.
 2. Władysław P. Wlaźlak, Prof., Dr. Hab.

Session link: https://meet.google.com/xej-tmbj-kii

 

COMMUNICATIONS:

 14.30-14.45

 1. dr. hab. Jakub BARTOSZEWSKI, Poland, Prof. dr hab. Krzysztof KOWALIK, Poland, FREUDOMARKSIZM – DEKONSTRUKCJA CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ?

 14.45-15.00

 1. dr hab. Ireneusz M. ŚWITAŁA, Poland, BUDOWANIE RELACJI JAKO LEKARSTWO W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH

15.00-15.15

 1. dr. hab. Norbert G. PIKUŁA, Poland, INTERGENERATIONAL RELATIONSHIP IN THE PERSPECTIVE OF PATRIOTIC EDUCATION

15.15-15.30

 1. dr hab. Inga KAWKA, Poland, Dr Renata ŚLIWA, (Poland), VERY HIGH CAPACITY CONNECTIVITY IN EUROPEAN UNION ELECTRONIC COMMUNICATIONS LAW

15.30-15.45

 1. mgr Jan PRZYBOCKI, Poland, INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SENIORÓW

15.45-16.00

 1. dr Katarzyna BIAŁOŻYT, Poland, AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA SENIORÓW W CZASIE PANDEMII

16.00-16.15

 1. dr Mariusz GAJEWSKI, Poland, ZNACZENIE WIĘZI RODZINNYCH W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ SEKT

16.15-16.30

 1. dr Wojciech GAURA, Poland, EMIGRACJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

16.30-16.45

 1. dr hab. Joanna M ŁUKASIK, Poland, PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND TEACHERS’ SELF-CREATION COMPETENCES

16.45-17.00

 1. Dr Piotr WALĄG, Poland, DIGITAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC EVOLUTION

17.00-17.15

 1. dr. hab. Józef MŁYŃSKI, Poland, SIECIOWY MODEL WSPARCIA WYKLUCZONYCH

17.15-17.30

 1. dr Katarzyna JAGIELSKA, Poland, GENERATION Y AND GENERATION Z CAREER TYPES

17.30-17.45

 1. dr Bolesław KARCZ, Poland, REALIZACJA METODY KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZASAD ŻYCIA SPOŁECZNEGO W RAMACH RELIGIJNOŚCI SENIORÓW W CZASIE COVID19

17.45-18.15

Discussion and conclusions

 

Session 9: SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

 Moderators:

 1. Rodica MAISTRU, , Assoc. Prof.
 2. Vasile CREȚU, Dr., lecturer

Session link: https://meet.google.com/ixd-kamq-tyj

 

COMMUNICATIONS:

 12.00-12.15

 1. CIREȘ Adriana, Școala Gimnazială Nr. 117, București, EVALUAREA ELEVILOR LA DISCIPLINA EDUCAȚIE SOCIALĂ

 12.15-12.30

 1. DORIN Andreea-Elena, Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan“, Bacău, Jud. Bacău, STUDIU COMPARATIV: REFOME VECHI ȘI NOI – REFORMA LUI SPIRU HARET ȘI LEGEA 1/2011

 12.30-12.45

 1. SALUP RUSU Alexandru Marian, PARTENERIAT STRATEGIC LA NIVEL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

12.45-13.00

 1. VASILOIU Doinița, Școala Gimnazială „Emil Brăescu”, Măgura, județul Bacău POLITICI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII EDUCAŢIEI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

13.00-13.15

 1. КВИЛИНКОВА Елизавета, Национальная академия наук Беларуси, ЭТНОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ЭТНОСОЦИ-ОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

13.15-13.30

 1. САКОВИЧ Василий, Академия публичного управления Республики Молдова, СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

 13.30-13.45

 1. DRÂMBĂ Nicuța-Minodora, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava,România, ASPECTE REFERITOARE LA CULTUL MOZAIC DIN BACĂU. SINAGOGILE

 13.45-14.15

Discussion and conclusions

 

Session 10: MODERN TRENDS IN THE STUDY OF HISTORY

 Moderators:

 1. Valentin CONSTANTINOV, Hab., Assoc. Prof.
 2. Dariusz MILEWSKI, Dr. Hab., Prof.

Session link:  https://meet.google.com/rbm-zjiu-fst

 

COMMUNICATIONS:

 12.00-12.15

 1. LOMBARDI Giovanni, CNR-ISEM (Rome – Italy), Welfare, Solidarity and Crisis: some suggestions from comparative historical research

12.15-12.30

 1. ARAMĂ Olga, drd. USM CÂTEVA INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROIECTUL EŞUAT AL CĂSĂTORIEI LUI BOGDAN AL III-LEA CU ELIZABETA JAGIELLO

12.30-12.45

 1. CHELCU Cătălina, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi, ISTORIE MOLDO-POLONĂ DIN PERSPECTIVĂ LAICĂ ȘI RELIGIOASĂ, ÎN CRONICILE LUI GRIGORE URECHE (ȘI SIMION DASCĂLUL) ȘI MIRON COSTIN

 12.45-13.00

 1. BOLDUMA Viorel, doctorand USM, lector universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, TENTATIVE DE EMIGRARE A POPULAȚIEI DIN JUDEȚUL BĂLȚI ÎN EXTREMUL ORIENT ÎN ANUL 1900

 13.00-13.15

 1. Dariusz MILEWSKI, Instytut Historii UKSW- Warszawa, TEMATYKA MOŁDAWSKA W LISTACH HETMANA LITEWSKIEGO JANUSZA RADZIWIŁŁA (1646-1655).

13.15-13.30

 1. CIOBANU Mihai Anatolii, Историко-архивный институт РГГУ, Факультет архивного дела (ФАД), Москва, DARURI DE LA VASILE LUPU PENTRU MIHAIL FIODOROVICI ROMANOV

 13.30-13.45

 1. CONSTANTINOV Lilia, UST, DIMENSIUNEA ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANISTE ÎN BASARABIA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

 13.45-14.00

 1. COSTEŢCHI Galina, drd. USM, FILE DE CRONICĂ: DUBĂSARII VECHI – TRECUT ŞI PREZENT.

14.00-14.15

 1. HARABARA Valeriu, drd. USM, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI GRECEȘTI DIN CHIȘINĂU (1821-1832)

14.15-14.30

 1. KOŚCIAŃSKI Krzysztof, GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ KIELECKIEGO ZWIĄZKU OKRĘGOWEGO PIŁKI NOŻNEJ NA TLE OGÓLNOPOLSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

14.30-14.45

 1. Forycki Maciej, (Форыцкий Мацей), Университет им. Aдамa Мицкевича в Познани/ Польская Академия Наук, Научная Станция в Париже, MOЛДАВСКИЕ ЗЕМЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ

 14.45-15.00

 1. SOWA Janusz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ŚLĄSKIE I PAŃSTWOWE KLUBY POLICYJNE W POLSCE W LATACH 1922 – 1939

 15.00-15.15

 1. KOZIEŁ Patryk, WYPRAWA POLSKA Z 1552 ROKU JAKO PRÓBA ODBUDOWY WPŁYWÓW POLITYCZNYCH W MOŁDAWII

15.15-15.30

 1. LOLUȚA Anișoara, Școala Gimnazială ,,Ion Lovinescu” Rădășeni, județul Suceava, CHIPUL FEMEII ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ. ABORDĂRI CONCEPTUALE

15.30-15.45

 1. Malai Ludmila, drd. USM, RELAŢIILE POLONO-MOLDOVENEŞTI LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVII-LEA.

15.45-16.00

 1. MIHALACHI Ion, drd USM, ŢARA MOLDOVEI ÎN CADRUL RELAŢIILOR POLONO-OTOMANE LA ÎNCEPUTUL DOMNIEI LUI JAN III SOBIESKI.

16.00-16.15

 1. BECZEK Hubert, Szkoła Doktorska/Instytut Nauk Historycznych UKSW, POLSKIE DZIAŁANIA DLA PRZYWRÓCENIA TRONU HOSPODAR-SKIEGO BOGDANOWI LĂPUŞNEANU

 16.15-16.30

 1. WASIAK Kornelia, UKSW W WARSZAWIE, OD NIEBEZPIECZEŃSTWA DO POKOJU – TEMATYKA WOJNY O INFLANTY (1577-1582) NA ŁAMACH KORESPONDENCJI Z ARCHIWUM JANA ZAMOYSKIEGO

16.30-16.45

 1. SOUZA Victor Hugo Silva, Gil Izabel Castanha, Costa Luan Calderaro, Orlando Guirado Braga, Paulicéia – São Paulo, Brazil, STUDY OF THE PLACE AS A STRATEGY FOR SELF-KNOWLEDGE AND FOR THE REGIONAL UNIT CONSTRUCTION. A BRAZILIAN EXPERIENCE

16.45-17.00

 1. STROE MARIANA, ȘCOALA OANA DIANA RENEA FOCȘANI, VRANCEA, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN LUMEA ANTICĂ

17.00-17.15

 1. STROYNOWSKI ANDRZEJ, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat wobec izby poselskiej i króla w Rzeczypospolitej lat 1764-1795

17.15-17.30

 1. Şuiu Veaceslav, drd UST, RELAŢIILE POLONO-OTOMANE ÎN TIMPUL PRIMEI DOMNII A LUI ALEXANDRU LĂPUŞNEANU.

17.30-17.45

 1. PLUGARU Ștefan, Școala Gimnazială nr. 1 Stănilești, județul Vaslui CULTURA ÎN BASARABIA INTERBELICĂ. CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA RURALĂ CORCMAZ, JUDEȚUL CETATEA – ALBĂ (1925 – 1939)

17.45-18.00

 1. TOMULEŢ Valentin, USM, UNELE PROBLEME DE CONTROVERSĂ PRIVIND GENEZA ŞI EVOLUŢIA RELAŢIILOR CAPITALISTE ÎN RUSIA ÎN ISTORIOGRAFIA SOVIETICĂ

18.00-18.15

 1. ARTAMONOV V.A., Institutul de Istorie a Rusiei, Moscova, CONSTANTINOV V., DIN NOU DESPRE INTENŢIA LUI DIMITRIE CANTEMIR DE A TRECE SUB PROTECTORAT AUSTRIA

 18.15-18.45

Discussion and conclusions

 

May 15, 2021

APPROVAL AND PUBLICATION OF THE RESOLUTION OF

THE MOLDAVIAN-POLISH-ROMANIAN INTERNATIONAL CONGRESS