Principii de bază în proiectarea curricula disciplinelor cu accent pe dimensiunile educației interculturale în cadrul Universității de Stat din Tiraspol

În perioada 4-5 martie 2022 echipa Universității de Stat din Tiraspol a participat la primul atelier de dezvoltare curriculară a dimensiunilor educației interculturale (EIC), împreună cu colegii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia.
Inițiativa a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza a II-a), sprijinit de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 7 universități din țară.

Dna Tatiana CARTALEANU, formatoare cu experiență avansată în domeniu, a facilitat sesiuni interactive, în care au fost dezbătute aspecte teoretice cheie, apoi s-au exersat abilitățile de proiectare a dezvoltării competenței interculturale prin programele de licență.

Participanții la Atelierul Principii de bază în proiectarea curriculumului pentru cursul „Educaţie interculturală”, care predau discipline socio-umanistice la domeniul Științe ale educației, au valorificat achizițiile teoretice și practice în elaborarea unui curriculum de educație interculturală prototip, sondând din diverse unghiuri perspectivele, posibilitățile de abordare a EIC în mediile academice multiculturale.

Cu statut de extindere, echipa de proiect va dezvolta, în baza programelor de studii monitorizate de facultățile de Pedagogie, Filologie și Geografie, cursuri de EIC, module sau teme, lărgind oferta educațională a Universității de Stat din Tiraspol și răspunzând nevoilor studenților de astăzi, dar și normelor naționale și internaționale.