Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”.

În cadrul prelegerii au fost prezentate diverse materiale pentru tratamentul cancerului osos, cu activitate antitumorală și antimicrobiană. La prelegere au fost prezenți studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie și alte facultăți ale universității. Studiul cu aspect transdisciplinar în care sunt integrate: ingineria materialelor noi, medicina și metodele fizico-chimice moderne de analiză permite abordarea unor probleme actuale cu elaborarea unor soluții eficiente și inovative. Soluțiile inovative pentru diverse maladii ale țesutului osos sunt brevetate, prezentate la saloanele internaționale de inventică și publicate în reviste internaționale cu factor de impact.