Performanțe pentru studenții informaticieni

În data de 16 mai 2019, in incinta Universității de Stat din Tiraspol, s-a desfășurat Ediția X a Olimpiadei Interuniversitare de Informatică, organizată de Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale. În cadrul evenimentului respectiv au participat circa 40 de studenți informaticieni de la Universitatea de Stat din Tiraspol (UST), Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” (USDC).  Majoritatea studenților informaticieni participanți la Olimpiadă au demonstrat atât cunoștințe profunde în diverse ramuri ale informaticii cât și aptitudini și abilități reale necesare unui adevărat profesionist în domeniu.

            Astfel, printre studenții anului I s-au afirmat următorii informaticieni: Locul I  i-a revenit studentei Anastasia Maidacenco (USARB); Locul II a fost cucerit de studenții Ion Grosu (UST), Mihai Valentin (USARB); Pe locul III s-au clasat studenții Ruslan Melniciuc (UST), Marin Bumbac (USARB).

            Printre studenții anului II-IV s-au remarcat următorii: Locul I a fost cucerit de Sandu Luca (UST), care a înregistrat cel mai bun scor la această competiție; Locul II i-a revenit studenților Alexandru Pâslaru (UST), Anton Chiverciuc (USARB); Locul III a fost câștigat de către studenții Iustina Sorocean (UST), Ion Boico (UST), Veaceslav Zalinschi (UST), Teodor Postica (UST), Constantin Baltaga (USDC), Adrian Gavrolovici (UST), Virginia Dragan (USARB), Sergiu Bardin (UST).

            ”Olimpiadele la Informatică sunt mai mult decât necesare pentru a deveni un adevărat profesionist în domeniul IT. Performanța academică înregistrată de mine în cadrul acestei competiții și nu numai, cred eu, se datorează muncii asiduă, interesului constant față de această minunată știință cât și profesorilor de la Catedra ITI care m-au sprijinit în permanență”, susține Sandu Luca, student în anul III, la facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale.  

            Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale , Universitatea Tiraspol, este una din primele catedre de profil, fondată în anul 1985, din cadrul instituțiilor pedagogice din  fosta URSS. În prezent la catedră activează circa 15 profesori toți fiind doctori în știință.  

            Obiectivele Olimpiadei Interuniversitare de Informatică este promovarea și răspândirea cunoștințelor de informatică, descoperirea, îndrumarea și sprijinirea tinerilor talente, cultivarea interesului pentru cercetare în informatică.