Parteneriat Universitatea de Stat din Tiraspol – Universitatea din Craiova

În perioada 19-25 februarie 2018 delegația UST reprezentată de rector, decani, șefi de catedre și departamente a realizat o vizită de lucrul la Universitatea din Craiova (România) – una dintre cele mai prestigioase universități din România, care implementează cu succes cele mai performante tehnologii în procesul educațional, racordând obiectivele, conținuturile și finalitățile la exigențele pieții muncii.

În cadrul vizitei reprezentanții delegației au fost familiarizați cu structura, specificul, realizările și obiectivele instituției-gazdă. A fost semnat acordul de colaborare bilaterală, care prevede dezvoltarea parteneriatelor pe diferite domenii. Vizitele în cadrul facultăților, departamentelor, precum și a Infrastructurii de Cercetare în Științe Aplicate (INCESA) au evidențiat politica fermă promovată în direcția integrării instruirii cu cercetarea și piața muncii. Rectorii universităților: Prof. univ., dr. Cezar Spînu și Prof. univ. interim., dr. Eduard Coropceanu au trasat o serie de obiective necesare pentru implementarea celor mai bune experiențe, implicarea cercetătorilor și cadrelor didactice în diverse proiecte comune.