Arhiva

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532

Joi, 27 septembrie 2018, la ora 9.30, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii „Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării […]

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă, se prezintă la ore (sesiunea de inițiere) în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30.

Repartizarea căminului pentru studenți 2018

La 30 august 2018, ora 9.00 va avea loc repartizarea căminului pentru studenți în cadrul facultăților. Studenții sunt rugați să se adreseze la decanatele facultăților: Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informaționale (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 321); Facultatea Pedagogie (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 214); Facultatea Biologie și chimie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 321); […]

Lansarea cărții „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

La 9 iulie 2018, ora 1000, în Sala de festivități a Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5) va fi lansată cartea „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut colaboratorii și studenții UST în perioada conflictului armat din 1992. […]

Ședința lărgită a Senatului UST

Joi, 28 iunie 2018, ora 1000, în Sala de festivități (str. Ghenadie Iablocichin 5) va avea loc ședința lărgită a Senatului UST cu participarea membrilor colectivului, la care primului Președinte al Republicii Moldova – Dlui Mircea Snegur i se va conferi titlul Doctor Honoris Causa al UST.

Workshop „Tehnologii performante în educaţie”

Universitatea de Stat din Tiraspol Centrul de formare profesională continuă La 27 iunie 2018, ora 10.00 în Sala de Festivităţi a Universităţii de Stat din Tiraspol (Chişinău, str. Iablocikin, 5) va avea loc Workshop-ul „Tehnologii performante în educaţie”. Se invită cadrele didactice interesate. La sfârşitul Workshop-ului se vor elibera certificate de participare. Înregistrarea participanţilor – […]

Susținerea tezei de doctor la Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 10

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice  Pretendent: VASCAN Teodora Conducător: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 10 Tema tezei: Dezvoltarea competențelor profesionale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică. Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii Data: 23 iunie 2018 Ora: 12:00 Local: MD 2069, […]

Susținerea tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 11

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice  Pretendent: MARIN Maria   Conducători ştiinţifici:  LUPU Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar,Universitatea de Stat din Tiraspol                                         CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 […]

Susținerea tezei de doctor în Consiliul Științific Specializat D 36 532.02 – 09

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  Pretendent:    GASNAȘ Ala Conducători:  BRAICOV Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 09 Tema tezei: Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii […]

Olimpiada de programare pentru studenți

Marți, 15 mai, în incinta Universității de Stat din Tiraspol, Facultatea FMTI, se va desfășura ediția a XI-a a Olimpiadei de programare pentru studenți, organizată de Catedra Informatică și Tehnologii informaționale. Începutul concursului – 13.00, auditoriul 204

Ședinţa Seminarului Științific de Profil

Luni, 14 mai 2018, ora 1400, în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei LAȘCU Lilia cu tema Formarea competenţei de self-management a activităţii de învăţare la […]

Ziua Ușilor Deschise 2018

 La 28 aprilie 2018, ora 10.00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol se organizează Ziua Ușilor Deschise (la facultăți). La ora 12.00 va avea loc ședința festivă de premiere a participanților la concursul „Cea mai bună lecție SMART” (Blocul Central, str. G. Iablocichin 5, Sala de Festivități (et. II))