Arhiva

Concurs pentru suplinirea posturilor științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor posturi administrative și științifico-didactice vacante   Catedra Analiză Matematică şi Ecuații Diferențiale: conferențiar universitar 1 Catedra Biologie Vegetală: conferențiar universitar 1 Catedra Chimie: profesor universitar 1 Facultatea Pedagogie: decan 1 Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: șef catedră conferențiar universitar profesor universitar 1 1 1 Catedra […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român!

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român! Nicolae Dabija, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a trecut la cele veșnice La 12 martie 2021 a trecut la cele veșnice academicianul Nicolae Dabija – membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat […]

Multstimate doamne şi domnişoare!

Femeia este întruchiparea vie a primăverii, gingăşiei, bunătăţii, frumuseţii! Cu prilejul celei mai frumoase sărbători ale primăverii – 8 Martie, Vă aducem în dar un buchet de calde şi sincere urări de sănătate, armonie în suflet şi în viaţă, prosperare, împliniri şi realizări  frumoase. Vă mulţumim pentru tot ce sunteţi. Fie ca acest anotimp, ca […]

Facultatea de Geografie a UST organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice”

Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol organizează Seminarul ştiinţifico-didactic ”Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice” dedicat comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ, conferențiar universitar, doctor în geografie, decan al Facultății de Geografie. Seminarul va avea loc la data de 16 aprilie […]

Amânarea ședinței Seminarului Științific de Profil, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021

Se amână pe o perioadă nedeterminată ședința Seminarului Științific de Profil – 532 Didactica Științelor, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema Integration of information and communication technologies in the teaching-learning process […]

Examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

Miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, profilul 532. Didactica Științelor (exacte), aprobat de ANACEC prin decizia nr. 12 din 23 decembrie 2020 pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema INTEGRATION OF INFORMATION […]

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Organizează CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a În zilele de 27-28 februarie 2021.   Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiștilor în domeniul Științe ale Educației, cercetătorilor și celor interesați în problemele învățământului. Conferința științifico-metodică are drept scop diseminarea experienței de success a actanților implicați în procesul educational; […]

O pierdere irecuperabilă pentru întreagă comunitate academică – s-a stins din viață ilustrul matematician Mitrofan Cioban

La 2 februarie 2021 s-a stins din viață academicianul Mitrofan CIOBAN, Președintele Societății de Matematică din Republica Moldova, vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, rector al Universității de Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 2009, Membru de Onoare al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, laureat al Ordinului Republicii, doctor […]

Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandei anului II, absolventă a facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, lector Mihaela Hajdeu, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandului anului III, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, absolvent al facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, programul de studii Fizică și Informatică, Vladimir Boian, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Examinarea tezei de doctor a dnei T. Panco în ședința Seminarului Științific de Profil UST

ȘEDINȚA  SEMINARULUI  ȘTIINȚIFIC  DE  PROFIL Luni, 08 februarie 2021, ora 1500,   în şedinţa Seminarului Științific de Profil  din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice  a doamnei PANCO Tatiana cu tema: FORMAREA PROFESIONALĂ ETNOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE (Профессиональная этнопедагогическая подготовка будущих учителей) Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Conducător ştiinţific:  SILISTRARU Nicolae, doctor […]