Arhiva

Stimaţi colegi!   În această frumoasă zi de toamnă aurie Vă felicităm din suflet cu prilejul Zilei Profesorului.       Vă aducem sincere   mulţumiri pentru munca colosală depusă, pentru efort, înțelegere, insistență, cuvinte calde, răbdare, sfaturi înțelepte, susținerea spirituală a disciopolilor  Dstră. Vă dorim să aveți parte de fericire și multă sănătate, de noi […]

Felicitare

Stimați colegi, stimați profesori școlari – absolvenți ai UST, dragi studenți – viitori profesori! Administrația UST aduce cele mai cordiale felicitări cu ocazia frumoasei sărbători Ziua Profesorului! Este ziua în care răvășim amintirile deosebite din activitatea profesională, facem unele concluzii, dar totodată schițăm și obiective pentru viitor. Vocația de Profesor este un privilegiu oferit doar […]

În atenția masteranzilor!

Decanatul Facultății Pedagogie invită masteranzii anului I să adere la grupul Viber: https://invite.viber.com/?g=qMY1Za264E08Ikt-deFDqtd4TEzqtYL0

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: BADARNE Ghalib Conducător ştiinţific: GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-21-38 Tema tezei: Integration of Information and Communication Technologies in the teaching-learning process of biology within middle school education from Israel / Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din […]

Programul Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”

Programul Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”

Invitație la prezentarea cărții “Sub aripa dragostei”, autor dna Liuba Procopi

Pentru cei, care nu au posibilitatea de a veni la biblioteca, urmariti-ne online – https://meet.google.com/njg-pmnk-zhq

A V I Z

A V I Z În atenția studenților anului 1, ciclul I (licență), învățământ cu frecvență redusă, specialitățile: Pedagogie preșcolară; Pedagogie în învățământul primar; Psihopedagogie. Vă comunicăm că sesiunea de inițiere (reper), la Facultatea Pedagogie, se desfășoară în perioada 20.09.2021 – 23.10.2021. Pentru a fi la curent cu informațiile ce vizează procesul de învățământ, vă invităm […]

AVIZ

Stimați studenți de la ciclul Masterat, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților cu scop de formare (Student Mobility for Training) de 2 luni în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele pământului, în […]

AVIZ

Stimați colaboratori, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de predare (Staff Mobility for Teaching) de 7 zile + 2 zile transport (exceptand zilele de duminica) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Facultatea Istorie și Geografie a Universității “Ștefan cel Mare” din […]

A V I Z

  A V I Z            Joi, 16 septembrie, ora 1500,  va avea loc ședința de inițiere pentru studenții anului I, învățământ cu frecvență redusă, Facultatea Pedagogie, specialitățile: Pedagogie preșcolară Pedagogie în învățământul primar Psihopedagogie   Linkul: https://meet.google.com/uop-fgjo-gqq         Decanatul Facultății Pedagogie  

AVIZ

Stimați membri ai SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIl, Vineri, 30 septembrie 2021,ora 15-00, în şedinţa Seminarului Științific de Profil va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a domnului BADARNE Belal (Israel) cu tema: INTEGRAREA MUZICII ÎN DIDACTICA ALTOR DISCIPLINE DIN EDUCAȚIA PRIMARĂ Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Conducător ştiinţific: GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.   Ședința se […]

A XXVIII-a Ediție a Simpozionului Internațional Sisteme Informaționale Geografice

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL cu sediul la Chișinău Facultatea de Geografie  organizează A XXVIII-a Ediție a Simpozionului Internațional Sisteme Informaționale Geografice 15-16 octombrie 2021   Simpozionul Sisteme Informaționale Geografice este primul simpozion dedicat Sistemelor Informaționale Geografice și Teledetecției organizat în România și Republica Moldova. Astfel, ca urmare a colaborării dintre Universitatea “Al. I. Cuza” […]