Arhiva

Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale Cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5-6 noiembrie 2021

  La data de 5-6 noiembrie 2021, în cadrul Facultății de Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol a avut loc Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Educația în fața noilor provocări”. Evenimentul a avut ca scop identificarea soluțiilor științifice și metodologice în contextul noilor provocări pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Conferința a oferit […]

Felicitări pentru dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ. Silistraru Nicolae cu prilejul aniversării de 75 ani de la naștere

Felicitări pentru doctorul habilitat în științe pedagogice, profesorului universitar Silistraru Nicolae cu prilejul aniversării de 75 ani de la nastere Profesorul universitar Nicolae Silistraru este o personalitate notorie, mult apreciată în domeniul Ştiinţelor educaţiei, care î-şi consacră viaţa serviciului cu multă recunoştinţă pentru meseria exersată dând dovadă de mare responsabilitate în formarea şi educarea tinerilor  […]

Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico- științifică”

Vineri, 19.11.21, ora 14:00, în cadrul facultății Biologie și chimie, UST (str. Drumul viilor 26A) va avea loc on-line (Zoom) Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico-științifică” Program: Cuvânt de felicitare – Eduard Coropceanu, dr., prof. univ., rector Universității de Stat Tiraspol […]

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză UST anunţă lansarea webinarului “Dialog intercultural polono-moldovenesc”

Dragi Colegi!!! Anual, pe 10 noiembrie, comunitatea științifică din Moldova sărbătorește Ziua Științei. Ziua Științei, instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de  2 noiembrie 2001. În scopul orientării la unul din obiectivele Zilei Internaționale a Științei pentru […]

Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) UST a organizat lansarea de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi

La 04 noiembrie 2021 în Sala de Festivități a UST Centrul  de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) a organizat lansarea de carte  “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi. Tradițional pentru UST, la lansările de carte au fost prezente personalități notorii în domeniul științei și culturii. Moderatorul evenimentului a fost dr. […]

Lansare de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor Viorica Andrițchi, dr. hab., prof. univ.

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021 este disponibil aici

Rezoluția Conferinței internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi

În perioada 29-30 octombrie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol a găzduit conferința internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi. Interesul pentru conferința respectivă a fost foarte mare depășind cu mult frontierele științifice naționale. Astfel, pentru a participa la lucrările […]

Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, din 30 – 31 octombrie 2021

Scopul evenimentului a constituit promovarea bunelor practici de transfer inovațional prin sensibilizarea comunității pedagogice din sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la exigențele actuale ale pieții muncii. În cadrul evenimentului științific s-au înregistrat 262 participanți, reprezentanți ai comunității științifice de peste hotare (România, Rusia, Ukraina), reprezentanți ai MEC, decani, cadre științifico-didactice, cercetători […]

Eduard Coropceanu, rectorul UST și Natalia Rotari, doctoranda UST despre conceptul STEAM, abordarea interdisciplinară a predării ştiinţelor reale în cadrul emisiunii SPAŢIUL PUBLIC

Apariție editorială de excepție a unei monografii de valoare!

Felicităm profesorul universitar al facultății FMTI, Mihail POPA, cu apariția la una dintre cele mai prestigioase edituri științifice din lume, editura TAYLOR & FRANCIS GROUP, a monografiei THE CENTER AND FOCUS PROBLEM: ALGEBRAIC SOLUTIONS AND HYPOTHESES, autori Mihail POPA, Victor PRICOP!!!! POPA Mihail Nicolae este profesor universitar, titular la Universitatea de Stat din Tiraspol. Interesele […]

UST a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Anatol Gremalschi

Astăzi, 29 octombrie 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) a acordat înalta sa distincție și anume titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA domnului prof. univ., dr. hab. Anatol Gremalschi, o personalitate recunoscută în comunitatea științifică drept o autoritate incontestabilă în domeniul învățământului. Ședința festivă în cadrul careia a fost decernat titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA […]