Arhiva

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză UST anunţă lansarea webinarului “Dialog intercultural polono-moldovenesc”

Dragi Colegi!!! Anual, pe 10 noiembrie, comunitatea științifică din Moldova sărbătorește Ziua Științei. Ziua Științei, instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de  2 noiembrie 2001. În scopul orientării la unul din obiectivele Zilei Internaționale a Științei pentru […]

Lansare de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor Viorica Andrițchi, dr. hab., prof. univ.

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021

Programul Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională “Educația în fața noilor provocări”, Chișinău 5 – 6 noiembrie 2021 este disponibil aici

Rezoluția Conferinței internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi

În perioada 29-30 octombrie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol a găzduit conferința internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi. Interesul pentru conferința respectivă a fost foarte mare depășind cu mult frontierele științifice naționale. Astfel, pentru a participa la lucrările […]

Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, din 30 – 31 octombrie 2021

Scopul evenimentului a constituit promovarea bunelor practici de transfer inovațional prin sensibilizarea comunității pedagogice din sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la exigențele actuale ale pieții muncii. În cadrul evenimentului științific s-au înregistrat 262 participanți, reprezentanți ai comunității științifice de peste hotare (România, Rusia, Ukraina), reprezentanți ai MEC, decani, cadre științifico-didactice, cercetători […]

Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”

Programul Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii” Ediția I-a Republica Moldova, Chişinău, 30 – 31 octombrie 2021 este disponibil aici .

Programul Conferinței științifice internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea profesorului universitar Anatol Gremalschi

Programul Conferinței științifice internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea profesorului universitar Anatol Gremalschi este disponibil aici.

Facultatea Biologie și Chimie UST organizează Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”

AVIZ  Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol organizează online miercuri, 20 octombrie 2021, ora 15:00, Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”   Subiecte pentru discuție:  Educația nonformală la chimie, Tatiana Stahi, prof. de chimie GD I, Gimnaziul ,,Slobozia-Dușca”, r. Criuleni.  Aspecte ale conceptului educațional STEAM în rezolvarea problemelor la chimie, Nadejda Cazacioc, doctorand. […]

Ediția VI a Atelierului Internațional Clasa digitalizată. Realizări recente

Ediția VI a Atelierului Internațional CLASA DIGITALIZATĂ. REALIZĂRI RECENTE 28 octombrie 2021 Programul Atelierului 10:00 – 11:00, Facilități oferite de MozaBook Classroom la predarea Mecanicii și Electrocineticii în școală. Carmen-Gabiela Bostan, Centrul    Național de Politici și Evaluare în Educație, București. 11:10 – 12:10,  Реальная физика в виртуальном мире (Fizica reală în lumea virtuală). Magzhan […]

Aplicările pentru a deveni Tânăr Ambasador European (YEA) au fost deschise

    Stimați studenți, aveți o oportunitate în plus de a vă spori potențialul și cunoaște mai bine valorile Uniunii Europene. Au fost deschise aplicările pentru a deveni Tânăr Ambasador European (YEA). Oricine, cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, poate aplica pentru a se alătura inițiativei „Tinerii Ambasadori Europeni”. Termen-limită – 24 octombrie 2021. Prin […]

Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a

AVIZ la 19-20 martie 2022 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale […]

Ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc privind examinarea tezei de doctor habilitat

AVIZ ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL DATA: 22 octombrie 2021 ORA:  1300 LOCAȚIA: sala 108, Blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol; on-line: Platforma Skype, SSP_UST_DH_1 https://join.skype.com/AcL4bVSUcMo6 Pe data de 22 octombrie 2021, ora 1300,  în Universitatea de Stat din Tiraspol, sala […]