Arhiva

Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău aduce la cunoștință tuturor persoanelor care s-au înregistrat la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională  că aceasta va purta titlul ”Conferința științifică cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective și se va desfăşura în perioada 28 – 29 septembrie 2018 Taxa de participare fără comunicare […]

Conferința Internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă”

 Conferința Internațională Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă Chișinău, Republica Moldova, 20 Septembrie 2018 Societatea modernă este permanent supusă unor schimbări sociale, culturale și economice. În consecință, și profesorii trebuie să regândească și să ajusteze strategiile pedagogice în unison cu evoluțiile sociale recente pentru a dezvolta abilitățile și competențele necesare elevilor. Aceasta presupune că […]

Susținerea tezei de doctor în Consiliul Științific Specializat D 36 532.02 – 09

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  Pretendent:    GASNAȘ Ala Conducători:  BRAICOV Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 09 Tema tezei: Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii […]

Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională

Conferinţa ştiinţifico-didactică națională cu participare internațională     „PROBLEME ACTUALE ALE DIDACTICII ŞTIINŢELOR REALE”     ediția a II-a     consacrată aniversării a 80-a de la nașterea profesorului universitar Ilie LUPU  În acest mijloc de primăvară, la 25 aprilie 2018, ilustrul savant Ilie Lupu a împlinit 80 de ani şi peste cinci decenii de activitate ştiinţifico-didactică. Profesorul […]

Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească

Miercuri, 4 aprilie 2018 va avea loc ediţia a 67-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 54 din 9 februarie 2018, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va avea loc […]

Conferința științifico-practică “Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățămîntului modern general ți universitar”

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL  FACULTATEA PEDAGOGIE  organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ŞI UNIVERSITAR” Chișinău Republica Moldova 27-28 OCTOMBRIE 2017 Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, părinţilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa […]

Conferința Științifică Studențească

Miercuri, 5 aprilie 2017 va avea loc ediţia a 66-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 87 din 3 martie 2017, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va avea loc la […]

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie”

Între 30 martie şi 1 aprilie la Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie” organizată de Catedra Ştiinţe Sociale de la această universitate împreună cu Institutul de Asistenţă Socială a Universităţii Pedagogice din Cracovia, cu participarea specialiştilor în domeniul ştiinţelor socio-umane din […]