Arhiva

Conferinţa republicană a cadrelor didactice

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 27-28 FEBRUARIE 2021 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în […]

Anunț privind organizarea procedurii de evaluare a tezei de doctorat a dnei Lilia Buimestru 

Luni, 21.12.20, ora 15.00 Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează procedura de evaluare a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului naţional de pregătire a conducătorilor de autovehicule, […]

Prelegerea publică „Co-Creating for Positive Impact Based on Science, Technology and Innovation & Collaboration with Moldova”

Marți, 8 decembrie 2020, ora 10.00, va avea loc prelegerea publică „Co-Creating for Positive Impact Based on Science, Technology and Innovation & Collaboration with Moldova” („Crearea în comun pentru un impact pozitiv bazat pe știință, tehnologie și inovare și colaborarea cu Moldova”), susținută ONLINE la Academia de Științe a Moldovei de Prof. Hasan MANDAL, Președintele Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK). […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]

Noaptea cercetătorilor 2020

Universitatea de Stat din Tiraspol participă și în acest an la Noaptea cercetătorilor europeni. Pentru a vizualiza detalii privind cercetările științifice realizate de UST accesați: https://noapteacercetatorilor.md/science4society/category/72  

Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În contextul organizării raportării anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 de către Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în baza Ordinului ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în scopul monitorizării procesului de raportare […]

Concurs de intelegență, erudiție și cultură în cadrul „Clubului Erudiţilor”, UST

Vă felicităm cu ocazia Zilei Internaţionale a Studenţilor, zi care se încadrează în anotimpul cel mai frumos și prodigios al vieții – Tinerețea. Este un prilej de a vă adresa vouă, celor tineri, energici şi curajoşi sincere urări de bine. Vă aparţine viitorul, veţi construi acest viitor şi-n dependenţă de aceasta aveţi marea şansă să […]

International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics” dedicated to the 90th Birthday of Professor Ion Valuță

International Symposium „Actual Problems of Mathematics and Informatics” dedicated to the 90th Birthday of Professor Ion Valuță November 27-28, 2020, TUM, Chișinău, Republic of Moldova  Due to the exceptional conditions induced by the spread of the COVID 19 Pandemic, the actual Symposium will be a virtual – online – event. The theme of Symposium will reflect various […]

Invitație de participare la evenimentul organizat de Echipa Oficiului Național Erasmus+ în Moldova

Dragi studenți beneficiari de mobilități Erasmus+, sunteți invitați să participați la un eveniment important pentru comunitatea studenților din Moldova – Gala Studenților Originari din Moldova , organizat de Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova. Studenții ce au participat la programul Mobilitate Internațională de Credite pe parcursul ultimilor 3 ani se pot înregistra la Categoria Erasmus  […]

AVIZ

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UST a aprobat: Lista alegătorilor pentru alegerea prin vot secret a rectorului Universității de Stat din Tiraspol; Modelul Buletinului de vot; Locul, ordinea și procedura votării secrete în cadrul alegerilor rectorului Universității de Stat din Tiraspol Deciziile pot fi consultate aici: CDSI decizia 10 Anexa lista alegatorilor_2020 CDSI Decizia […]

AVIZ

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UST a aprobat organizarea alegerilor în funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol la data de 20 octombrie 2020. Decizia CDSI al UST poate fi consultată aici. Graficul privind desfășurarea dezbaterilor publice cu candidații la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol în fața electoratului […]

Ziua Profesională

DRAGI COLEGI! Cu ocazia Zilei Profesionale vă aducem cuvinte sincere de recunoștință și apreciere. Contribuția cotidiană a fiecărui profesor din colectiv în formarea generațiilor de tineri specialiști de înaltă calificare asigură continuitatea tradițiilor pedagogice valoroase și funcționalitatea sistemului educațional. Toate intemperiile timpurilor prin care este dat să treacă generația noastră să ne facă doar să […]