Arhiva

MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională, Ediţia a III-a, UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (Chişinău), FACULTATEA DE GEOGRAFIE, INSTITUTUL DE GEOLOGIE ŞI SEISMOLOGIE AL AŞM Consacrată Aniversării a 80 Ani de la naşterea Profesorului universitar, dr. hab. Alexandru LUNGU. 06 – 08 octombrie 2016, Chişinău Locul desfășurării: Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, (Chişinău, str. […]

Aplicații proiecte Enlighten Your Research

Call for Research Proposals for Enlighten Your Research, the successful international program for researchers, now open until June 30, 2016! The Eastern Partnership (EaP) is a regional and multilateral initiative between the EU and its six Eastern partners: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. The partnership aims to provide support and […]

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie”

Între 30 martie şi 1 aprilie la Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie” organizată de Catedra Ştiinţe Sociale de la această universitate împreună cu Institutul de Asistenţă Socială a Universităţii Pedagogice din Cracovia, cu participarea specialiştilor în domeniul ştiinţelor socio-umane din […]

Parteneriatele mobilizează,stimulează şi provoacă o colaborare productivă

Pe parcursul a patru ani, între Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Liceele Teoretice „ORIZONT” din Chişinău există o colaborare fructuoasă. Autorul Acordului de Parteneriat este doamna Larisa Şofron, doctor, conferenţiar universitar, UST, director adjunct, LT „ORIZONT”. În cadrul acestui parteneriat, au loc mai multe activităţi instructiv-educative utile pentru teoreticieni şi practicieni. […]

Seminar de promovare a serviciilor RENAM

Programul seminarului de promovare a serviciilor RENAM pentru segmentul educatie si cercetare din Republica Moldova din ziua de joi, 19 mai, 2016, ora 14.00 in incinta Universitatii de Stat din Tiraspol, str. Iablocikin, nr.5 : EDUGAIN (Identitate Federativă)- serviciu de autoidentificare şi autorizare a utilizatorilor în cadrul Federaţiei naţionale de management de identificare pentru acces la resurse […]

Serviciile Microsoft pentru Educație – la UST!

Universitatea de Stat din Tiraspol a început colaborarea cu compania Microsoft pentru implementarea în procesele instrucționale și de management a serviciilor și instrumentelor OFFICE 365 pentru Educație. Acestea includ un spectru larg de aplicații on-line pentru crearea, editarea și vizualizarea documentelor, foilor de calcul, prezentărilor, resurselor multimedia; instrumente pentru comunicare; spațiu de stocare a datelor […]

Concurs de suplinire a postului vacant

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale „Științe ale Educației, a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și a instituției de cercetare Institutul de Științe ale Educației”. Începând cu 30.03.2016 – […]

Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani

La 5 ianuarie 2016 la UST a avut loc festivitatea consacrată omagierii academicianului Mitrofan Cioban cu ocazia aniversării a 75-a de la naștere. În cadrul solemnităţii rectorul universității Eduard Coropceanu a dat start felicitărilor și a apreciat aportul semnificat al academicianului Mitrofan Cioban în dezvoltarea științelor matematice în țară și peste hotare, al activității manageriale […]