Arhiva

Semnarea Acordului de parteneriat între UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL şi A.O. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La data de 09 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut o loc întrevedere cu membrii echipei de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, scopul căreia a constat în discutarea și semnarea Acordului de parteneriat încheiat între UST și CE PRO DIDACTICA în următorii 3 ani de derulare a proiectului […]

Demararea proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La 31 martie 2021, reprezentanți ai Universității de Stat din Tiraspol, alături de echipa de proiect a CE PRO DIDACTICA, de universitățile partenere şi de reprezentanții Fundației pentru copii Pestalozzi din Elveţia în Republica Moldova, au participat la Reuniunea de lansare a fazei a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea […]

Universitatea de Stat din Tiraspol acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor LIVIU-DAN MIRON, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România

La data de 20.04.2021 prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor Liviu-Dan Miron, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, România.      Prorectorul pentru Activitatea Științifică și […]

Teza de doctorat de excelență a anului 2020

În conformitate cu Ordinul ANACEC, nr. 14-A din 29 martie 2021, în rezultatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, a fost desemnată cu premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică […]

Despre Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Sâmbătă, 17 aprilie 2021 facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol a organizat online evenimentul Ziua ușilor deschise, la care au participat ca invitați elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. După cuvântul de salut al rectorului UST, dr., prof. univ. Eduard Coropceanu,  decanul […]

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” organizată de Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) la 3-4 Aprilie, 2021, în Regim online (Google Meet) https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn Organizarea evenimentului a fost determinată de importanța […]

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior” va avea loc pe 3-4 aprilie 2021

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn   AGENDĂ 3 Aprilie, 2021   9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților 1. 10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv Rectorul UST, Prof. univ., dr., Eduard Coropceanu „Probleme și soluții privind managementul cercetării și a transferului inovațional universitar” 2. 10.15 – 10.30 Prof. univ., dr. hab., Victoria Cojocaru „Managementul transferului inovațional în învățământul superior” 3. 10.30 – […]

REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internațională „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” organizată la 20-21 martie 2021 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol

La data de 20-21 martie 2021, în cadrul Facultății Biologie şi Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a avut loc a VIII-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru diseminarea experiențelor acumulate de cadrele didactice, […]

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român!

Doliu pentru Limba și Cultura poporului român! Nicolae Dabija, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a trecut la cele veșnice La 12 martie 2021 a trecut la cele veșnice academicianul Nicolae Dabija – membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat […]

NECROLOG

Cu profundă durere, întreaga comunitate academică din Republica Moldova a aflat despre trecerea în neființă în dimineața zilei de 3 martie 2021 a doamnei academician Maria Nedealcov, personalitate notorie a științei naționale, savant, manager de excepţie şi pedagog iscusit. Maria Nedealcov s-a născut la 26 iunie 1960 în comuna Zârneşti, raionul Cahul. În perioada 1977-1982 […]

Rezoluția Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice organizată la 27 februarie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol

Pe data de 27-28 februarie 2021, în ultimile zile ale iernii, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) a avut loc a patra ediție a Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice (CRCD). Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru prezentarea experiențelor, a bunelor practici atestate în activitatea profesională, rezultatelor cercetărilor și […]

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Organizează CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a În zilele de 27-28 februarie 2021.   Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiștilor în domeniul Științe ale Educației, cercetătorilor și celor interesați în problemele învățământului. Conferința științifico-metodică are drept scop diseminarea experienței de success a actanților implicați în procesul educational; […]