Arhiva

O pierdere irecuperabilă pentru întreagă comunitate academică – s-a stins din viață ilustrul matematician Mitrofan Cioban

La 2 februarie 2021 s-a stins din viață academicianul Mitrofan CIOBAN, Președintele Societății de Matematică din Republica Moldova, vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, rector al Universității de Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 2009, Membru de Onoare al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, laureat al Ordinului Republicii, doctor […]

The Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress

Tiraspol State University, located in Chisinau, the Republic of Moldova, in partnership with the Pedagogical University of Krakow, Poland, and University of Craiova, Romania, is organizing, the Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress: Education, Politics and Society on May 13-15, 2021. Venue of the event: Tiraspol State University, 5, Gh. Iablocikin st., MD-2069, Chisinau, (trolleybus station Calea Ieșilor or Piața Dimitrie […]

Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandei anului II, absolventă a facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, lector Mihaela Hajdeu, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandului anului III, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, absolvent al facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, programul de studii Fizică și Informatică, Vladimir Boian, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Examinarea tezei de doctor a dnei T. Panco în ședința Seminarului Științific de Profil UST

ȘEDINȚA  SEMINARULUI  ȘTIINȚIFIC  DE  PROFIL Luni, 08 februarie 2021, ora 1500,   în şedinţa Seminarului Științific de Profil  din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice  a doamnei PANCO Tatiana cu tema: FORMAREA PROFESIONALĂ ETNOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE (Профессиональная этнопедагогическая подготовка будущих учителей) Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Conducător ştiinţific:  SILISTRARU Nicolae, doctor […]

Invitație la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+

        STIMAȚI  COLABORATORI ȘI  STUDENȚI DE LA CICLURILE LICENȚĂ, MASTERAT ȘI DOCTORAT Oficiul Național Erasmus+ Moldova împreună cu Universitatea de Stat din Tiraspol vă invită la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+. Veți cunoaște beneficiarii de mobilități, provocările trăite de ei și experiența acumulată și, desigur, […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi. Materialele conferinței vor fi publicate. Participanții pot solicita Culegerea conferinței și […]

Conferinţa ştiinţifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: Provocări și tendințe contemporane”, ediția I-a

  Evenimentul are scopul de a sensibiliza comunitatea pedagogică la problematica afirmării culturii cercetării pedagogice în societatea contemporană și de a disemina experiențe de transfer inovațional în sistemul educațional. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice și cercetători, profesori școlari, doctoranzi, masteranzi și studenți din Republica Moldova și din alte spații […]

Start concursului de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies)

Stimați studenți de la ciclul Licență, secția zi, și Masterat, Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies) în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială) de un semestru la Universitatea Pedagogică „Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 […]

Concurs de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training)

Stimați colaboratori ai UST, Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training) de 5 zile la Universitatea Pedagogică “Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2020-2021 în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială). Dosarele în […]

Comisia Electorală a UST desfășoară procesul de alegeri a reprezentanților colectivului în Senatul UST

În legătură cu necesitatea delegării reprezentanților colectivului în Senatul UST (componența nouă), în perioada 17-30 decembrie 2020 Comisia Electorală a UST desfășoară procesul de alegeri în cadrul subdiviziunilor conform graficului: Facultatea Geografie – 23 decembrie, ora 14.00, sala 313 (Drumul Viilor 26A), observator CEUST – Sergiu Codreanu Facultatea Biologie și chimie – 28 decembrie, ora […]

Apel pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 14.12.2020 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa: […]