Arhiva

Lansarea concursului proiectelor bilaterale moldo-turce (2023-2024)

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare  informează despre lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK). Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 01.07.2022.   Pentru mai multe detalii și înregistrare, accesați sursa: https://ancd.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-concursul-proiectelor-bilaterale-moldo-turce-2023-2024  

Comunicat privind realizarea Workshop-ului ”Evaluarea competențelor specifice la geografie”

Evenimentul a fost desfășurat la data de 31 martie 2022, ora 15:00, în cadrul Catedrei Geografie Umană, Regională și Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol. La workshop au participat peste 70 de persoane, inclusiv cadre didactice din învățământul general și superior, studenți și absolvenți ai UST. Invitații speciali au fost: dna Svetlana […]

Seminar științific “Educația axiologică a studenților ciclului I, licență”

SEMINAR ȘTIINȚIFIC “Educația axiologică a studenților ciclului i, licență”  (înscris în Registrul Național al Manifestărilor Științifice pentru anul 2022) 12 mai 2022 Bălți – Chişinău   Scop: sensibilizarea cadrelor didactice universitare și mentorilor stagiilor de practică pedagogică privind educația axiologică a studenților-pedagogi Participanți: cercetători științifici, cadre didactice universitare, manageri ai instituțiilor de învățământ general, mentori […]

Anunț eveniment: Seminar științific național ”Pavel Pulbere – promotoral didacticii biologiei în Republica Moldova”

Universitatea de Stat din Tiraspol, catedra Biologie Animală organizează Seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”, dedicat conferențiarului universitar Pavel Pulbere – ilustru biolog, laureat a mai multor distincții de stat. Ședința va avea loc la 27 mai 2022, ora 13.00, sala 404, strada Drumul Viilor, 26 A, format […]

Rezoluția Masei rotunde cu participarea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general și superior cu tema “Teaching Approaches in Developing Learner’s Autonomy”, 15 aprilie, 2022

Pe data de 15 aprilie 2022 în cadrul Facultății de Filologie a avut loc masa rotundă de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare științifico-metodică la care au participat cadrele didactice din instituțiile de învățământ general și superior Teaching Approaches in Developing Learner’s Autonomy. La seminar au participat circa 37 de persoane. Beneficiarii evenimentului au fost profesorii din învățământul […]

Dezbatere publică: Pachetul de informații pentru concursul proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2023

Se anunță dezbatere publică la pachetul de informații pentru concursul proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2023, în conformitate cu pct. 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Termenul de înaintare a propunerilor și obiecțiilor este 21.05.2022, inclusiv. Propunerile și obiecțiile […]

Dezbatere publică: Pachetul de informații pentru concursul proiectelor de inovare pentru anul 2023

Se anunță dezbatere publică la pachetul de informații pentru concursul proiectelor de inovare pentru anul 2023, în conformitate cu pct. 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Termenul de înaintare a propunerilor și obiecțiilor este 20.05.2022, inclusiv. Propunerile și obiecțiile cu […]

Ajutoare pentru refugiații civili din Ukraina și familiile cu mulți copii

La 4 mai 2022, reprezentanții Universității de Stat din Tiraspol au transmis un lot de ajutoare (produse alimentare, produse igienice, haine, încălțăminte etc.) refugiaților civili din Ukraina și familiilor cu mulți copii și venituri modeste din comuna Ivancea, raionul Orhei. Ajutoarele au fost colectate în Republica San Marino și transmise prin intermediul AO „Caritate fără […]

Call for Youth Exchange

Dear students, Tiraspol State University in partnership with NGO “Dezvoltarea durabilă – Moldova XXI” calls for 8 students to take part in the training programme “Active Youth in Diversity” hosted by “Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România” in collaboration with 4 EU NGOs in Craiova, Romania, during May 16-25, 2022. The candidate’s […]

Rezoluţia Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția IX-a, organizată la 19-20 martie 2022

REZOLUŢIA Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”, ediția IX-a, organizată la 19-20 martie 2022 în cadrul Facultății Biologie și Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol La 19-20 martie 2022, în cadrul Facultății Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (Republica Moldova, Chișinău, str. Drumul Viilor 26A) a avut loc […]

Rezoluția Seminarului metodologic “Cercetarea și inovarea educației”, Ediția I-a

REZOLUȚIA SEMINARULUI METODOLOGIC CERCETAREA ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI Ediția I-a OPORTUNITĂȚI PRIVIND INOVAREA EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA CERCETĂRILOR PEDAGOGICE 14 aprilie, 2022 Participanți: circa 175, manageri ai instituțiilor de învățământ general, cercetători științifici, doctoranzi, cadre didactice universitare. Scopul evenimentului: sensibilizarea managerilor instituțiilor de învățământ general privind oportunitățile de implementare a inovațiilor pedagogice. Ședința plenară a fost moderată […]

AVIZ!