Arhiva

În atenția tuturor participanților la CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

Termenul de depunere a lucrărilor pentru CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE a fost prelungit până la 1 februarie 2019. UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 1-2 MARTIE 2019 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri,  18 ianuarie 2019, ora 14 00,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei NOUR Alexandra,cu tema: BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂŢARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ PRIN INDIVIDUALIZAREA ŞI […]

IMPORTANT: TO THE ATTENTION OF ALL INCOMING ERASMUS STUDENTS

Residence Permit for Incoming Student Foreigners who intend to study in Moldova must apply for a residence permit immediately upon their arrival in Moldova. The International Relations Office of Tiraspol State University provides close assistance to all incoming Erasmus Students during this procedure. For your Residence Permit, you need to take the following documents: Your passport and […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01 – 03

se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Pretendent: SHTRAL Niva Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01 – 03 Tema tezei: Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă  școlară mică Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 05 februarie 2019 Ora: 14:00 […]

Depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi.

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST continuă Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Depunerea propunerilor de proiect se va desfășura până la 10 ianuarie 2019. Formularul propunerii de proiect este accesibil aici. Evaluarea propunerilor va avea loc în perioada 11 ianuarie 2019 – 20 ianuarie 2019. Formularele […]

Concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate!

Stimați studenți, Anunțăm concursul de selectare a candidaților (licență/master) pentru stagiul de Mobilitate (Student Mobility for Studies) de un semestru (5 luni) la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 20 noiembrie 2018. Dosarul va cuprinde următoarele: Curriculum Vitae (Europass); […]

În atenția masteranzilor UST!

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordul  bilateral de colaborare  cu Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la domeniul Științe ale Educației. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces […]

În atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordului  bilateral de colaborare  cu Universitatea din Craiova (România) vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la următoarele domenii: Geoinformatica, Geografia mediului înconjurător, Management strategic în turism, Biologie aplicată, Biologie modernă și tehnologii în instruire, Chimie ecologică, Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire, Tehnologii informaţionale […]

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01-05

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice Pretendent: TUREAC Tatiana Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01-05 Tema tezei: Nunta moldovenească – model de formare a cuplului familial Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei Data: 09 noiembrie 2018 Ora: 1500 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, sala 108. Membrii […]

Concursul de selectare a candidaților (Staff Mobility for Teaching)!

Stimați colegi, Anunțăm concursul de selectare a candidaților (2 locuri) pentru stagiul de Mobilitate didactică (educație) (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 16 noiembrie 2018. Dosarul va cuprinde următoarele: Curriculum Vitae […]

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532

Joi, 27 septembrie 2018, la ora 9.30, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii „Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării […]

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă, se prezintă la ore (sesiunea de inițiere) în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30.